מ"ג יחזקאל מו ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על מזוזת השער ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו והשתחוה על מפתן השער ויצא והשער לא יסגר עד הערב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּבָא הַנָּשִׂיא דֶּרֶךְ אוּלָם הַשַּׁעַר מִחוּץ וְעָמַד עַל מְזוּזַת הַשַּׁעַר וְעָשׂוּ הַכֹּהֲנִים אֶת עוֹלָתוֹ וְאֶת שְׁלָמָיו וְהִשְׁתַּחֲוָה עַל מִפְתַּן הַשַּׁעַר וְיָצָא וְהַשַּׁעַר לֹא יִסָּגֵר עַד הָעָרֶב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּבָ֣א הַנָּשִׂ֡יא דֶּ֩רֶךְ֩ אוּלָ֨ם הַשַּׁ֜עַר מִח֗וּץ וְעָמַד֙ עַל־מְזוּזַ֣ת הַשַּׁ֔עַר וְעָשׂ֣וּ הַכֹּהֲנִ֗ים אֶת־עֽוֹלָתוֹ֙ וְאֶת־שְׁלָמָ֔יו וְהִֽשְׁתַּחֲוָ֛ה עַל־מִפְתַּ֥ן הַשַּׁ֖עַר וְיָצָ֑א וְהַשַּׁ֥עַר לֹא־יִסָּגֵ֖ר עַד־הָעָֽרֶב׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְיֵעוֹל רַבָּא בְּאוֹרַח אוּלַמָא דְתַרְעָא מִלְבָרָא וִיקוּם עַל סְקוּפַת תַּרְעָא וְיַעְבְּדוּן כַּהֲנַיָא יַת עֲלָתֵיהּ וְיַת נִכְסַת קוּדְשֵׁיהּ וְיִסְגוֹד עַל סְקוֹפַת תַּרְעָא וְיִפּוֹק וְתַרְעָא לָא יִתְאָחִיד עַד רַמְשָׁא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דרך אולם השער מחוץ" - כמו שאמור למעל' ואילמיו אל החצר החיצונה דרך אולם השער של עזרה כלומר יכנס בדרך שער מזרחי שהוא משמש כניסה ויציאה ובא לו לאותו הפשפש

"ועמד על מזוזת השער" - אותו שער הקטן הוא הפשפש

"את עולתו ואת שלמיו" - עולת ראיה ושלמי חגייגה ומקרא זה מוסב על יום טוב כך מצאתי בפירושים מדוייקים

"ועמד על מזוזת השער" - שער הפנימית היא אשר באר הוא הפשפש כדאמר מר איפשר קרבנו של אדם קרב ואינו עומד על גביו

"ולא יסגר עד הערב" - למה לא יסגר

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"והשער" - הוא השער המזרחי הנפתח

"ועשו" - בהיותו עומד שם יעשו הכהנים את עולתו ואת שלמיו וזהו במשך ימי המלואים שקרבו העולות אף בשבת אולם שלמים לא נזכר בקרבנות המלואים ואמר שלמיו אם הביאם נדבה בר"ח

"ועמד" - הנשיא יעמוד סמוך למזוזות השער ר"ל בפשפש הדרומי משער ההיכל כי שם מקומו כמ"ש את הנשיא נשיא הוא ישב בו (לעיל מד)

"ובא הנשיא" - בפתחי השער ההוא יבוא הנשיא דרך אולם השער הפונה אל החוץ כמ"ש ואילמיו אל חצר החיצונה (לעיל מ) וכאומר שיפתחו השער עד לא יבוא אל חלל אולם השער ולא ימתינו לפתחו עד שיבוא אל פתח השער וזה בעבור כבוד הנשיא

מצודת ציון

"מפתן" - הוא האסקופה וכן כרותות אל המפתן (שמואל א ה')

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ובא הנשיא", וכשיבא הנשיא לעמוד על קרבנות החינוך "יבא דרך אולם השער מחוץ", כי בשער הפנימי היה האולם בחוץ, ויבא מן החצר החיצונה דרך אולם השער המזרחי (כי כשיבא לשער החצר החיצונה לאכל לחם שיבא ג"כ אל אולם השער, ששם האולם הוא בפנים, לא יבא מחוץ, כי השער של חצר החיצונה יהיה סגור תמיד, רק יבא לשם מבפנים דרך שער הצפוני או הדרומי (כנ"ל מ"ד ג'), אבל אל אולם שער הפנימי יבא מן החוץ, לפני התאים, "ועמד על מזוזת השער והשתחוה" כי יפתחו אז את השער, וישאר פתוח, "ולא יסגר עד הערב", והטעם שישאר פתחו כדי.


ביאור המילות

"על מזוזת". אצל המזוזה:

 

<< · מ"ג יחזקאל · מו · ב · >>