מ"ג יחזקאל מא כה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועשויה אליהן אל דלתות ההיכל כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות ועב עץ אל פני האולם מהחוץ

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַעֲשׂוּיָה אֲלֵיהֶן אֶל דַּלְתוֹת הַהֵיכָל כְּרוּבִים וְתִמֹרִים כַּאֲשֶׁר עֲשׂוּיִם לַקִּירוֹת וְעָב עֵץ אֶל פְּנֵי הָאוּלָם מֵהַחוּץ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַעֲשׂוּיָ֨ה אֲלֵיהֶ֜ן אֶל־דַּלְת֤וֹת הַהֵיכָל֙ כְּרוּבִ֣ים וְתִמֹרִ֔ים כַּאֲשֶׁ֥ר עֲשׂוּיִ֖ם לַקִּיר֑וֹת וְעָ֥ב עֵ֛ץ אֶל־פְּנֵ֥י הָאוּלָ֖ם מֵהַחֽוּץ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּגְלִיף עֲלֵיהוֹן עַל דָשֵׁי הֵיכָלָא כְּרוּבִין וְכוֹתְרָן כְּמָא דִגְלִיף עַל כּוֹתְלַיָא וּסְקִיפָתָא דְאָעָא עַל אַפֵּי אוּלַמָא מִלְבָרָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ועב עץ אל פני האולם" - (ועב טרי"ף בלע"ז לשון קורות בתינו סא"א) כלונסות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט כך שנינו במסכת מדות וזהו ועב יוצא מכותל הבית ובא אל פני האולם מבחוץ

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


מצודת דוד

"ועב עץ" - קורה עבה ביותר מעץ היה קבוע בבנין כותל ההיכל ונמשך אל פני כותל האולם מהחוץ כלפי החצר הפנימי וזה היה לחזוק הבנין שלא יבעט ולא ימוט לפי רוב הגובה

"אליהן" - כמו עליהן וחוזר ומפרש על דלתות ההיכל וכן על דלתות קה"ק היה חקוק צורת כרובים ותמורים כמו שהיה חקוק על הקירות

מצודת ציון

"ועב עץ" - כמו ועץ עב

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק"ועשויה אליהן", ראה "שאליהן" ומפרש "אל דלתות ההיכל", (כי מ"ש בפ' הקודם ושתים דלתות לדלתות אינו מוסב להיכל ולקדש, כי זה לא היה רק בהיכל לבד, כי פתח קה"ק היה רחבו רק שתי אמות, ולכן אמר שמ"ש שתים דלתות ומ"ש ועשויה אליהן, הוא רק אל דלתות ההיכל) היו עשוים "כרובים ותמרים כאשר עשוים לקירות" תמורה בין כרוב לכרוב ושתים פנים וכו' (כנ"ל פסוק י"ח י"ט).

"ועב עץ אל פני האולם" ר"ל הגם שלא היה לאולם משקוף מלמעלה היה על הפתח עצים עבים כמין תקרה כמ"ש (פ"ג דמדות מ"ז) חמש אמלתראות של מילין היו ע"ג פתחו של אולם וכו' נמצא העליונה שלשים אמה, ואמלתראות הללו היו בולטים על הפתח "מבחוץ":

ביאור המילות

"אליהן אל דלתות ההיכל". כפל הכינוי עם הפעול למעט דלתות הדביר ומוסב גם לכתוב הקודם: