מ"ג יחזקאל לט יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואנשי תמיד יבדילו עברים בארץ מקברים את העברים את הנותרים על פני הארץ לטהרה מקצה שבעה חדשים יחקרו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַנְשֵׁי תָמִיד יַבְדִּילוּ עֹבְרִים בָּאָרֶץ מְקַבְּרִים אֶת הָעֹבְרִים אֶת הַנּוֹתָרִים עַל פְּנֵי הָאָרֶץ לְטַהֲרָהּ מִקְצֵה שִׁבְעָה חֳדָשִׁים יַחְקֹרוּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַנְשֵׁ֨י תָמִ֤יד יַבְדִּ֙ילוּ֙ עֹבְרִ֣ים בָּאָ֔רֶץ מְקַבְּרִ֣ים אֶת־הָעֹֽבְרִ֗ים אֶת־הַנּוֹתָרִ֛ים עַל־פְּנֵ֥י הָאָ֖רֶץ לְטַהֲרָ֑הּ מִקְצֵ֥ה שִׁבְעָה־חֳדָשִׁ֖ים יַחְקֹֽרוּ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְגַבְרִין יְמַנוּן תְּדִירָא לְמֶהֱוֵי עָדָן בְּאַרְעָא מְקַבְּרִין עַם דְעָדָן יַת דִי אִשְׁתְּאָרוּ עַל אַפֵּי אַרְעָא לְדַכָּיוּתָהּ מִסוֹף שַׁבְעָא יַרְחִין יִשְׁרוּן לְמִבְדָק:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואנשי תמיד" - אנשים המותמדים לכך יבדילו ישראל כדי לעבור בארץ ללקט את המפוזרים

"מקברים את העוברים" - מקברים עם העוברים את הפגרים החוסמין ומעכבין את המעבר שהעוברין את הים מקברים אותם להנאתם את העוברים עם העוברים כך שמעתי וכן ת"י

"את הנותרים על פני הארץ" - רחוק מן המעבר שאין העוברי' את הים מתעסקים בהם לקוברם יקברום אלה המותמדי' ומובדלים לכך

"מקצה שבעה חדשים" - יכלו מרבית הפגרים הנראים לעינם להקבר ומאז והלאה יחקורו בארץ במקום המסתרים בחוחים ובין הקוצי' ויקברו מה שימצאו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מקצה" - מסוף שבעה חדשים יתחילו לחקור ולחפש אחר ההרוגים כי במשך שבעה חדשים יקברו אותם הנראים לעין כל

"ואנשי תמיד יבדילו" - אחר שכולם יתעסקו בקבורתם שבעה חדשים יבדילו עוד אנשים להיות תמיד עוברים בארץ לחפש אחר ההרוגים לקבר עם העוברים ובסייעתם את הפגרים הנותרים ע"פ הארץ לטהר אותם כי עוברי דרך סימנו וציינו מה שמצאו בדרך מהלכם כמ"ש במקרא שלאחריו והאנשים המובדלים היו מחפשים על סימני ההרוגים לקברם

מצודת ציון

"יבדילו" - ענין הפרשה

"את העוברים" - עם העוברים

"מקצה" - מסוף

"יחקורו" - ענין חיפוש ודרישה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"ואנשי תמיד", וחוץ מזה שכל העם יתעסקו לקבור החללים אצל הגיא ששם היה המלחמה, "יבדילו אנשים" שיעסקו "בתמידות" להיות "עוברים בארץ לקבר את העוברים, שנותרו על פני הארץ", אלה מן הצובאים שנודדו ועברו בארץ ומתו במגפה ונפלו באחת המקומות יקברו אותם שם במקומו, "כדי לטהר" את "הארץ", וזה יארך שבעה חדשים, כי אחר שבעה חדשים כבר יעוכל הבשר, וגם החיות והעופות יאכלו בשר ההרוגים עד עת הזאת, ומאז לא יקברו העצמות במקום שימצאום, רק "מקצה שבעה חדשים יחקרו" וידרשו אם ימצא עצמות באיזה מקום לציין עליהם:


ביאור המילות

"אנשי תמיד". שיבדילו אנשי תמיד, ר"ל מתמידים בזאת, כמו עולת תמיד ארחת תמיד:

"את העוברים". מאנשי גוג: