מ"ג יחזקאל לח ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֶּן אָדָם שִׂים פָּנֶיךָ אֶל גּוֹג אֶרֶץ הַמָּגוֹג נְשִׂיא רֹאשׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל וְהִנָּבֵא עָלָיו.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֶּן־אָדָ֗ם שִׂ֤ים פָּנֶ֙יךָ֙ אֶל־גּוֹג֙ אֶ֣רֶץ הַמָּג֔וֹג נְשִׂ֕יא רֹ֖אשׁ מֶ֣שֶׁךְ וְתֻבָ֑ל וְהִנָּבֵ֖א עָלָֽיו׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בַּר אָדָם קַבֵּיל נְבוּאָה עַל גוֹג אַרְעָא מָגוֹג רַב רֵישׁ מֶשֶׁךְ וְתֻבָל וְאִתְנַבֵּי עֲלוֹהִי:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל גוג" - כך שם המלך

"המגוג" - שם האומה כד"א גומר ומגוג (בראשית י)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"שים פניך אל גוג", כבר התבאר למעלה (סי' ל"ב), כי נבא יחזקאל שבאחרית הימים ילחמו כל העמים סביב לירושלים, ויהיו הלוחמים מצד א' מצרים ואשור ועילם שהם הישמעאלים, והלוחמים מצד השני משך ותובל, ונסיכי אדום, ומלכי הצפון וכולם יהרגו איש את אחיו ויפלו בנופלים. וחז"ל קבלו שג' פעמים יבא גוג על ירושלים. ופה באר שני פעמים והפעם הג' התבאר בזכריה (סי י"ד), וגוג וכן ארץ המגוג לא ידענו עתה מי הם רק כפי המבואר שהוא נשיא משך ותובל הם מבני יפת ואינם נמולים, והם יתעוררו באחרית הימים אחר שיתיישב ישראל בארץ ישראל וישבו בשלוה. לבא עליהם, וזה יהיה ע"י התעוררות מעם ה', וז"ש.


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"נשיא ראש" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב) ועל גוג יאמר שהוא נשיא גם על משך ותובל

"אל גוג ארץ המגוג" - מלת אל משמשת בשתים כאילו אמר אל גוג אל ארץ המגוג

מצודת ציון

"גוג" - כן שם המלך

"המגוג משך ותובל" - שמות אומות והיו מבני יפת כמ"ש בני יפת גומר ומגוג ומדי ויון ותובל ומשך ותירס (בראשית י)

<< · מ"ג יחזקאל · לח · ב · >>