פתיחת התפריט הראשי

מ"ג יחזקאל לד יד

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
במרעה טוב ארעה אתם ובהרי מרום ישראל יהיה נוהם שם תרבצנה בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה אל הרי ישראל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּמִרְעֶה טּוֹב אֶרְעֶה אֹתָם וּבְהָרֵי מְרוֹם יִשְׂרָאֵל יִהְיֶה נְוֵהֶם שָׁם תִּרְבַּצְנָה בְּנָוֶה טּוֹב וּמִרְעֶה שָׁמֵן תִּרְעֶינָה אֶל הָרֵי יִשְׂרָאֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּמִרְעֶה־טּוֹב֙ אֶרְעֶ֣ה אֹתָ֔ם וּבְהָרֵ֥י מְרֽוֹם־יִשְׂרָאֵ֖ל יִהְיֶ֣ה נְוֵהֶ֑ם שָׁ֤ם תִּרְבַּ֙צְנָה֙ בְּנָ֣וֶה טּ֔וֹב וּמִרְעֶ֥ה שָׁמֵ֛ן תִּרְעֶ֖ינָה אֶל־הָרֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּפַרְנוּס טַב אֲפַרְנֵיס יַתְהוֹן וּבְטוּר קוּדְשָׁא דְיִשְׂרָאֵל יְהֵיבֵית מֵישְׁרֵיהוֹן תַּמָן יִשְׁרוּן בַּאֲתַר דְיָאֵי וּפַרְנוּס טַב יִתְפַּרְנְסוּן עַל טוּרֵי יִשְׂרָאֵל:

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"במרעה", הצאן צריכים מקום מרעה לרעות ביום, ומקום מרבץ לנוח שם בלילה, שזה נקרא נוה צאן, אמר "המרעה יהיה טוב, והנוה יהיה בהרים" ששם בטוחים מחיות ולסטים, והגם שבהרים אין המרעה שמן ואין הנוה טוב, כי קשה לעלות אל ההר, אמר "שהנוה יהיה טוב כי שם תרבצנה ושם תרעינה" ולא יצטרכו לרדת משם אל המרעה כי גם "בהר יהיה המרעה שמן":


ביאור המילות

"תרבצנה בנוה טוב ומרעה שמן תרעינה". הצאן ירעו ביום, וירבצו וינוחו בלילה, בערב ירבצון (צפניה ב' ז') או כחום היום, איכה תרעה איכה תרביץ בצהרים, ומקום הרביצה נקרא נוה צאן, נוה רועים מרביצים צאן (ירמיה ל"ג י"ב), בנוה תנים רבצה (ישעיה ל"ה), ולפעמים כשמקום המרעה בטוח ירבצון שמה, כמ"ש נוה משולח שם ירעה עגל ושם ירבץ (ישעיה כ"ז), מתנאי הנוה שיהיה טוב ר"ל בטוח מזאבים ולסטים, ומתנאי המרעה שתהיה שמן וטוב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"במרעה טוב" - ר"ל אשפיע להם טובה מרובה וכפל הדבר רבת פעמים לפי מרבית הטובה וההשפעה

מצודת ציון

"נוהם" - מדורם

"תרבצנה" - ענין השכיבה לנוח