מ"ג יחזקאל כ מג


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזכרתם שם את דרכיכם ואת כל עלילותיכם אשר נטמאתם בם ונקטתם בפניכם בכל רעותיכם אשר עשיתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּזְכַרְתֶּם שָׁם אֶת דַּרְכֵיכֶם וְאֵת כָּל עֲלִילוֹתֵיכֶם אֲשֶׁר נִטְמֵאתֶם בָּם וּנְקֹטֹתֶם בִּפְנֵיכֶם בְּכָל רָעוֹתֵיכֶם אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּזְכַרְתֶּם־שָׁ֗ם אֶת־דַּרְכֵיכֶם֙ וְאֵת֙ כׇּל־עֲלִיל֣וֹתֵיכֶ֔ם אֲשֶׁ֥ר נִטְמֵאתֶ֖ם בָּ֑ם וּנְקֹֽטֹתֶם֙ בִּפְנֵיכֶ֔ם בְּכׇל־רָעוֹתֵיכֶ֖ם אֲשֶׁ֥ר עֲשִׂיתֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ונקוטותם" - לשון קטטה לשון אחר כתרגומו ותידנקון וכן תרגם יונתן הנאנחים דמוני"ר בלע"ז

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(מג-מד)

  • ג) "וזכרתם" שאז יזכרו את כל המעשים הרעים שעשו לשעבר, ויתחרטו ויבושו מרעתם, כי אז שיתן להם לב חדש לעבוד את ה' יכירו את אשר הרעו, ובזה ידעו שה' עשה אתם למען שמו הגדול וברב חסדיו לא עשה אתם כלה כפי דרכיהם הרעים, ובזה יכירו ג"כ וידעו את ה', והם שלש הכרות,
  • א) ע"י עונשיו,
  • ב) ע"י יכלתו,
  • ג) ע"י טובו וחסדיו:


ביאור המילות

"דרכיכם, עלילותיכם". הדרכים הם מנהגי הנפש ותכונותיה, שמהם צומחים העלילות שהם הפעולות וזה הבדלם בכ"מ, ועי' למעלה (סי' ז' וסי' י"ד):

"ונקטתם", עי' למעלה (ו' ט'):
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונקוטותם בפניכם" - תכרתו בעיני עצמכם ר"ל אתם תשפטו הכריתה על עצמיכם בעבור הרעות אשר עשיתם

"וזכרתם שם" - בארץ ההיא

מצודת ציון

"עלילותיכם" - מעשיכם

"ונקוטותם" - ענין כריתה כמו ונקוטו בפניכם (לעיל ו)

<< · מ"ג יחזקאל · כ · מג · >>