מ"ג יחזקאל כ לה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והבאתי אתכם אל מדבר העמים ונשפטתי אתכם שם פנים אל פנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהֵבֵאתִי אֶתְכֶם אֶל מִדְבַּר הָעַמִּים וְנִשְׁפַּטְתִּי אִתְּכֶם שָׁם פָּנִים אֶל פָּנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהֵבֵאתִ֣י אֶתְכֶ֔ם אֶל־מִדְבַּ֖ר הָעַמִּ֑ים וְנִשְׁפַּטְתִּ֤י אִתְּכֶם֙ שָׁ֔ם פָּנִ֖ים אֶל־פָּנִֽים׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מדבר העמים" - הוא המדבר שהלכו בו ארבעים שנה וכן ניבא (הושע ב) והולכתיה המדבר

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(לה-לו) "והבאתי" מפרש איך יהיה זה, שתחלה "אביא אתכם אל מדבר העמים", ימליץ ארצות העמים כמדבר שאינו מוצא שם צרכיו, והאדם שם חסר כל, כן יהיה ארץ העמים לכם כמדבר, שם תהיו רחוקים מן יישוב נבדלים מבני אדם יושבי הערים כצאן התועות במדבר וחסרים כל מזון ומחיה. לא יניחו לכם לקנות בתים ושדות וגנות, כאילו תשכנו חררים במדבר, ושם אהיה "נשפט אתכם פנים אל פנים", שם תכירו שהם עונשי ההשגחה כאילו ידבר משפטיו עמכם פנים אל פנים, כמו שראיתם והכרתם השגחת ה' ועונשיו "במדבר ארץ מצרים", ויל"פ שר"ל שמכל ארץ וארץ שיצאו מן הגולה ילכו במדבר הארץ ההוא כי יצוייר שידמה יציאתם בעת קץ כיציאת מצרים ושם היה מדבר אחד כי היותם בגלות בארץ אחת, ואז יהיו מדבריות הרבה מדבר כל עם ועם, ושם תראו גילוי השכינה ודבור ה' פנים אל פנים ווכוחי עמכם על חטאתכם, כמו שהיה בעת יציאת מצרים שראיתם את מעשה ה' כי נורא הוא:


ביאור המילות

"והבאתי אתכם אל מדבר העמים". וכן אמר (הושע ב' ט"ז) והלכתיה המדבר, וירמיה (ל"א) מצא חן במדבר עם שרידי חרב:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ונשפטתי" - שם אתווכח עמכם פנים אל פנים להודיע סרחונכם

"אל מדבר העמים" - ר"ל אל מקום שיהיה שממה מבלי מצוא שם מי מן האומות שלא יראו במפלת הפושעים והמורדים

מצודת ציון

"ונשפטתי" - ענין ויכוח

<< · מ"ג יחזקאל · כ · לה · >>