מ"ג יחזקאל כ לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והעלה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אמרים נהיה כגוים כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָעֹלָה עַל רוּחֲכֶם הָיוֹ לֹא תִהְיֶה אֲשֶׁר אַתֶּם אֹמְרִים נִהְיֶה כַגּוֹיִם כְּמִשְׁפְּחוֹת הָאֲרָצוֹת לְשָׁרֵת עֵץ וָאָבֶן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָֽעֹלָה֙ עַל־ר֣וּחֲכֶ֔ם הָי֖וֹ לֹ֣א תִֽהְיֶ֑ה אֲשֶׁ֣ר ׀ אַתֶּ֣ם אֹמְרִ֗ים נִֽהְיֶ֤ה כַגּוֹיִם֙ כְּמִשְׁפְּח֣וֹת הָאֲרָצ֔וֹת לְשָׁרֵ֖ת עֵ֥ץ וָאָֽבֶן׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והעולה על רוחכם" - שעולה על דעתכם

"נהיה כגוים" - נפרוק עולו מעל צוארנו מאחר ששלח מעליו

"היו לא תהיה" - כי כבר קבלתם עליכם מדעתכם בימי יהושוע כמו שנאמר (יהושע כד) ויאסוף יהושוע את כל שבטי ישראל וכל הענין

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"והעלה", אמנם בכ"ז "מה שעולה מחשבותיכם" אחר שנתרחקתי מכם ואיני רוצה להדרש לכם א"כ יצאתם מתחת השגחתי "ותהיו כגוים וכמשפחות הארצות", שכל חלק באדמה נתון תחת ממשלת כוכב מיוחד, וכל משפחה הדרה בארץ ההיא י"ל עבודה מיוחדת לפי השר המושל שם, וכן כל גוי וגוי י"ל משטר מיוחד תחת מערכת הכוכבים והמזלות, כמ"ש אשר חלק ה' אלהיך אותם לכל העמים, ועפ"ז תרצו "לשרת עץ ואבן" שיהיו כעין טלמסאות וכונים למלאכת השמים להוריד רוחניות ושפע הכוכב או המזל המושל בארץ זה "היו לא תהיה" כי בכ"ז אתם נתונים לחלקי ואינכם תחת כוכב מזל ושר מושל במערכה:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והעולה" - ועכ"ז הדבר העולה על מחשבותיכם לא תתקיים והוא מה שאתם אומרים הואיל והמקום שלח אותנו מעל פניו נהיה א"כ כגויי הארצות לעבוד פסילי עץ ואבן כמותם ולא נהיה עוד באמת מושגחים ממנו אבל נהיה נעזבים למקרי הזמן ולמערכות השמים כמו העכו"ם

מצודת ציון

"רוחכם" - ענין רצון ומחשבה

<< · מ"ג יחזקאל · כ · לב · >>