מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ונתתי את ארץ מצרים שממה בתוך ארצות נשמות ועריה בתוך ערים מחרבות תהיין שממה ארבעים שנה והפצתי את מצרים בגוים וזריתים בארצות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְנָתַתִּי אֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם שְׁמָמָה בְּתוֹךְ אֲרָצוֹת נְשַׁמּוֹת וְעָרֶיהָ בְּתוֹךְ עָרִים מָחֳרָבוֹת תִּהְיֶיןָ שְׁמָמָה אַרְבָּעִים שָׁנָה וַהֲפִצֹתִי אֶת מִצְרַיִם בַּגּוֹיִם וְזֵרִיתִים בָּאֲרָצוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְנָתַתִּ֣י אֶת־אֶ֩רֶץ֩ מִצְרַ֨יִם שְׁמָמָ֜ה בְּת֣וֹךְ ׀ אֲרָצ֣וֹת נְשַׁמּ֗וֹת וְעָרֶ֙יהָ֙ בְּת֨וֹךְ עָרִ֤ים מׇֽחֳרָבוֹת֙ תִּהְיֶ֣יןָ שְׁמָמָ֔ה אַרְבָּעִ֖ים שָׁנָ֑ה וַהֲפִצֹתִ֤י אֶת־מִצְרַ֙יִם֙ בַּגּוֹיִ֔ם וְזֵרִיתִ֖ים בָּאֲרָצֽוֹת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאֶתֵּן יַת אַרְעָא דְמִצְרַיִם לְצָדוּ בְּגוֹ מְדִינָן צַדְיָן וְקִרְוָהָא בְּגוֹ קִרְוִין דַהֲוָאָה חֶרְבָּן יֶהֶוְיָן לְצָדוּ אַרְבְּעִין שְׁנִין וְאַגְלֵי יַת מִצְרָאֵי לְבֵינֵי עַמְמַיָא וֶאֱבַדְרִינוּן בִּמְדִינָתָא:

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"נשמות" - שוממות

"מחרבות" - מלשון חורבה

"והפיצותי וזריתים" - שניהם ענין פזור 

מצודת דוד

"בתוך ארצות" - ר"ל דומה לשאר ארצות נשמות

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ונתתי", וחוץ מזה יהיה חורבן גם בסביבות מצרים עד "שתהיה שממה בתוך ארצות נשמות" שגם הארצות סביבותיה תהיינה נשמות, ולפעמים תהיה הארץ נשמה והערים אינם חרבות כמו שגם במדבריות ימצא באמצע מקום מושב כאיים בתוך הים, לז"א שגם "הערים יהיו חרבות" וגם יהיו "בתוך ערים מחרבות" של השכנים, באופן שא"א שתבנה ותתיישב מן השכנים סביבה, ומוסיף שבכ"ז תגדל חורבן מצרים יותר מחורבן שכניה עד "שבתוך ארצות נשמות תהיה היא שממה" בערכן, כי תגדל שוממותה עד שיאמרו שבערכה הם אינם נשמות, ובתוכם תהיה היא הארץ הנשמה, וזה ימשך "ארבעים שנה", וחוץ מזה הפלטים ושרידים משם לא יתישבו במקום אחד במדינה אחרת רק "יפוצו בין הגוים":

ביאור המילות

"והפיצותי בגוים וזריתים בארצות", התבאר למעלה (י"ב ט"ו):