מ"ג יחזקאל כז יא

מקראות גדולות יחזקאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בני ארוד וחילך על חומותיך סביב וגמדים במגדלותיך היו שלטיהם תלו על חומותיך סביב המה כללו יפיך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בְּנֵי אַרְוַד וְחֵילֵךְ עַל חוֹמוֹתַיִךְ סָבִיב וְגַמָּדִים בְּמִגְדְּלוֹתַיִךְ הָיוּ שִׁלְטֵיהֶם תִּלּוּ עַל חוֹמוֹתַיִךְ סָבִיב הֵמָּה כָּלְלוּ יָפְיֵךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בְּנֵ֧י אַרְוַ֣ד וְחֵילֵ֗ךְ עַל־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב וְגַ֨מָּדִ֔ים בְּמִגְדְּלוֹתַ֖יִךְ הָי֑וּ שִׁלְטֵיהֶ֞ם תִּלּ֤וּ עַל־חוֹמוֹתַ֙יִךְ֙ סָבִ֔יב הֵ֖מָּה כָּלְל֥וּ יָפְיֵֽךְ׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

בְּנֵי אַרְוַד וְכָל מַשִׁרְיָתִיךְ עַל שׁוּרָךְ סְחוֹר סְחוֹר וְאַף קַפּוּטְקָאֵי בְּמִגְדָלֵיךְ הֲווֹ שִׁלְטֵיהוֹן תְּלוֹ עַל שׁוּרֵךְ סְחוֹר סְחוֹר אִינוּן שַׁכְלִילוּ שׁוּפְּרִיךְ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בני ארוד וחילך" - ושאר חיל בני אדם היושבים בתוכך

"וגמדים" - ת"י ואף קפוטקאי שמעתי משמו של רבי מנחם על שם שיורדין בים עד התהום משערי גומדי אמות עומקה נקראו גמדים אנדוי"ש בלע"ז ויש פותרים שהם ננסים ונכנסין במדת אמה

"שלטיהם" - הם אשפות שנותנין בהם חצים כמו (ירמיהו כא) הברו החיצים מלאו השלטים קויכרינ"ה בלע"ז

"תלו" - הרבה תלי תלים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"בני ארוד" הם היו אנשי החיל שלך השומרים על חומותיך, שכבר אמר שבני ארוד היו מחזיקי בדקה וכן היו שומרים אותה מאויב חיצוני, "וגמדים במגדלותיך היו" בעת שעלו על המגדלים הגבוהים שלך היו נראים למטה כאנשים ננסין שגומד ארכם וזה הי' מרוב גובה המגדלות והם הניחו "שלטיהם תלי תלים על חומותיך" ובזה גמרו "וכללו יפיך", ולא כמו שאמרת אני כלילת יופי כי יפיך מקובץ מעמים שונים:


ביאור המילות

"על חומותיך". מלת היו נמשך גם למעלה (היו) על חומותיך (והיו) גמדים במגדלותיך ר"ל כאנשים קטנים שגומד ארכם נדמו בעמדם על המגדל הגבוה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"המה" - השלטים התלויים על החומה נתנו בך כל היופי הראוי לך

"וגמדים" - אנשים קצרי המדה היו על המגדלים לראות משם מה הנעשה במחנה האויב ובעבור קטנותם לא ראם האויב לזרוק בהם חצים

"על חומותיך" - עמדו על החומות מסביב לשמור העיר מן האויב

"וחילך" - וגם אנשי חילך מאנשיך

מצודת ציון

"וחילך" - ענין צבאות עם

"וגמדים" - כן יקראו אנשי מדה קצרה והוא מלשון גמד ארכה (שופטים ג') שר"ל אמת הזרוע

"שלטיהם" - הם כעין מגונים