מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
האנק דם מתים אבל לא תעשה פארך חבוש עליך ונעליך תשים ברגליך ולא תעטה על שפם ולחם אנשים לא תאכל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֵאָנֵק דֹּם מֵתִים אֵבֶל לֹא תַעֲשֶׂה פְאֵרְךָ חֲבוֹשׁ עָלֶיךָ וּנְעָלֶיךָ תָּשִׂים בְּרַגְלֶיךָ וְלֹא תַעְטֶה עַל שָׂפָם וְלֶחֶם אֲנָשִׁים לֹא תֹאכֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֵאָנֵ֣ק ׀ דֹּ֗ם מֵתִים֙ אֵ֣בֶל לֹא־תַֽעֲשֶׂ֔ה פְּאֵֽרְךָ֙ חֲב֣וֹשׁ עָלֶ֔יךָ וּנְעָלֶ֖יךָ תָּשִׂ֣ים בְּרַגְלֶ֑יךָ וְלֹ֤א תַעְטֶה֙ עַל־שָׂפָ֔ם וְלֶ֥חֶם אֲנָשִׁ֖ים לֹ֥א תֹאכֵֽל׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אִידְנַק שְׁתוֹק עַל מֵיתָךְ אֶבְלָא לָא תַעְבֵּיד טוֹטְפָתָךְ יֶהֱוְיָן עֲלָךְ וּמְסַנֵךְ תְּשַׁוֵי בְרִגְלָךְ וְלָא תִתְעַטֵיף עַל שָׂפָם וּלְחֵים אֶבְלִין לָא תֵיכוּל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"האנק" - התמקמק בשתיקה שוא"ש דמוני"ץ בלע"ז "פארך" - תפילין כל אלה מצות אבלים ואתה חילוף אבל אסור בתפילין וסנדל וחייב בעטיפת הראש ומברין אותו סעודה ראשונה משל אחרים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"האנק" - ענין אנחה כמו אנקת אסיר (תהלים קב)

"דום" - ענין שתיקה כמו וידום אהרן (ויקרא י)

"חבוש" - כן יקרא התקון בראש והקשירה וכן וחבשת להם מגבעות (שמות כה)

"תעטה" - ענין עטיפה כמו ועל שפם יעטה (ויקרא יג)

"שפם" - הוא שער השפתים 

מצודת דוד

"האנק דום" - מהאנק דום ר"ל שתוק מן האנחה ולא תאנח

"מתים אבל" - הוא הפוך אבל מתים ר"ל מנהג האבל שעושים על המתים לא תעשה

"פארך" - התקן עליך מגבעות הראש שהוא לפאר ולהדר וכן נאמר פארי המגבעות (שמות לט) ודרך האבל היה להסיר המגבעת ההיא ורז"ל אמרו שעל התפילין יאמר שהאבל אסור בהן

"ונעליך" - לא כדרך האבל שחולץ המנעל

"ולא תעטה" - לא כדרך האבל שמעטף ראשו עד שער השפתים

"ולחם אנשים" - לא כדרך האבל שמברין אותו סעודה הראשונה משל אחרים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

""האנק דם" האנקה תהיה בדממה שלא ישמע אדם", "מתים אבל" ר"ל אבל של מתים, "לא תעשה" וצוהו שילך עם מגבעת הראש ולא יעטוף כדרך האבלים, וכן שיניח התפילין הנקראים פאר, וכן שלא יחלוץ מנעלים, "ולא יעטה על שפם" ולא יאכל סעודת הבראה בענין שלא ינהג שום אבילות:

ביאור המילות

"האנק דם". כמו דממה וקול, ר"ל הרכבה מקול ומדממה, וכאן ר"ל שיהיה מורכב מאנק ומדממה, ר"ל שיהיה האנקה בחלש:

"מתים אבל". כמו בכור שורו, שופר תרועה:
"פארך". פארי המגבעות, ולדעת חז"ל התפילין שנקראים פאר, ושם שפם. בא תמיד אצל אבל, כמ"ש בס' התו"ה תזריע (סי' קנ"ד) טעמו של דבר: