מ"ג יחזקאל כב כא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכִנַּסְתִּי אֶתְכֶם וְנָפַחְתִּי עֲלֵיכֶם בְּאֵשׁ עֶבְרָתִי וְנִתַּכְתֶּם בְּתוֹכָהּ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכִנַּסְתִּ֣י אֶתְכֶ֔ם וְנָפַחְתִּ֥י עֲלֵיכֶ֖ם בְּאֵ֣שׁ עֶבְרָתִ֑י וְנִתַּכְתֶּ֖ם בְּתוֹכָֽהּ׃


מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ונפחתי" - אנשב עליכם באש עברתי ר"ל בכל פעם אגדיל הצרה ותהיו נמסים בתוכה

"וכנסתי" - אל תוך העיר וכפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"וכנסתי" - מלשון הכנסה

"ונפחתי" - מלשון הפחה

"עברתי" - מלשון עברה וזעם

"ונתכתם" - מלשון התכה

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"וכנסתי אתכם", אבל אחר שהפריש את הכסף והוציא את בני גלות יכניה מירושלים, אז אכניס אתכם, שהכניסה היא מה שמכניס דבר שישאר בפנים ולא יצא ממקום כניסתו (וזה הבדלו מן קיבוץ) ר"ל שיתר העם נשארו כנוסים בהכור שהיא ירושלים ולא ימצאו בבלה, "ונפחתי עליכם באש עברתי" שגדר העברה היא החרון הכללי המתפשט על כלל העם (ואינו מבחין בין צדיק לרשע), שלא יהי' באף ובחמה על החוטאים לבד רק בעברה להשחית את כולם, "ונתכתם בתוכה", לא יחס עוד הנתיכה אל ה' רק שיותכו מעצמם מצד שיהיו בתוכה, שזה משל אל האבדון שהיו בעת גלות צדקיהו: