מ"ג יחזקאל כב כ


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קְבֻצַת כֶּסֶף וּנְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל וְעוֹפֶרֶת וּבְדִיל אֶל תּוֹךְ כּוּר לָפַחַת עָלָיו אֵשׁ לְהַנְתִּיךְ כֵּן אֶקְבֹּץ בְּאַפִּי וּבַחֲמָתִי וְהִנַּחְתִּי וְהִתַּכְתִּי אֶתְכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קְבֻ֣צַת כֶּ֡סֶף וּ֠נְחֹ֠שֶׁת וּבַרְזֶ֨ל וְעוֹפֶ֤רֶת וּבְדִיל֙ אֶל־תּ֣וֹךְ כּ֔וּר לָפַֽחַת־עָלָ֥יו אֵ֖שׁ לְהַנְתִּ֑יךְ כֵּ֤ן אֶקְבֹּץ֙ בְּאַפִּ֣י וּבַחֲמָתִ֔י וְהִנַּחְתִּ֥י וְהִתַּכְתִּ֖י אֶתְכֶֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קבוצת כסף" - כאשר יקבוץ הצורף את כל הסיגים אל תוך כור

"לפחת" - לנפח

"להנתיך" - ויצקת מתרגם ותתיך

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"קבצת כסף ונחשת" שאחשוב כאילו יש שם גם כסף, שאז ישגיח הצורף עליו "לפחת עליו אש להנתיך" שנופח בכונה להנתיך ולהפריש את הסיגים מן הכסף "כן אקבץ" הגם שיהיה "באפי ובחמתי" שהיא האש שיכלה הסיגים, בכ"ז יהיה בהשגחה, "והנחתי והתכתי אתכם", שיהיה ההתכה והפרשת הכסף לבד, ע"י ה' והשגחתו:


ביאור המילות

(כ-כא) "אקבץ, וכנסתי". יש הבדל בין קבץ אסף, כנס, הקובץ מקבץ הנפזרות, והאוסף אוסף אל מקום אחד, כמ"ש (ישעיה י"א), והכונס כונס למקום שמור בל יצא משם, כונס כנד מי הים, ועז"א לאסוף ולכנס (קהלת ב') ר"ל שיכנס ע"מ שישארו בכור:

"באפי, בחמתי, עברתי". כבר בארתי למעלה (ה' י"ב) שטאף הוא החיצון. וחמה היא החמה הפנימית, ושתיהן יהיו על החוטא, וגדר העברה שע"י אפו וחמתו שופך קצפו גם על הבלתי חוטא, שעובר גבול האף לקצוף על הכלל, כמ"ש (ישעיה י"ג י"ג), ועז"א ונתכתם מעצמכם שכיון שנתן רשות למשחית וכו':
 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"קבוצת כסף" - כמו שמקבצים כסף ונחשת וגו' המעורבים זה בזה אשר יקבצו אותם לאספם אל תוך הכור לנשב עליו אש להבעירו למען יותך הכל וישרף וישאר הכסף מזוקק ונקי כן אקבוץ אתכם באפי ואניח אתכם בתוך העיר ואתיך אתכם להיות נמסים ונמקים בצרות המצור

מצודת ציון

"לפחת" - מלשון הפחה ונשיבה

"להנתיך" - מלשון התכה ויציקה

<< · מ"ג יחזקאל · כב · כ · >>