מ"ג יחזקאל כב יב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שֹׁחַד לָקְחוּ בָךְ לְמַעַן שְׁפָךְ דָּם נֶשֶׁךְ וְתַרְבִּית לָקַחַתְּ וַתְּבַצְּעִי רֵעַיִךְ בַּעֹשֶׁק וְאֹתִי שָׁכַחַתְּ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שֹׁ֥חַד לָֽקְחוּ־בָ֖ךְ לְמַ֣עַן שְׁפׇךְ־דָּ֑ם נֶ֧שֶׁךְ וְתַרְבִּ֣ית לָקַ֗חַתְּ וַתְּבַצְּעִ֤י רֵעַ֙יִךְ֙ בַּעֹ֔שֶׁק וְאֹתִ֣י שָׁכַ֔חַתְּ נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יֱהֹוִֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותבצעי רעיך בעושק" - העשרת את אוהביך בעושק שעשקת מן העניים לשון אחר ותבצעי לשון גזל כמו ובוצע ברך נאץ ה' (תהלים ו') וכה פתרונו ותגזלי לרעיך בעושק

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"שחד" אחר שחשב העריות חזר לש"ד שעל ידו נגמר הדין, וכן "נשך ותרבית", ולא לבד שגזלת את החלשים גם "את רעיך תבצעי בעשק":


ביאור המילות

"ותבצעי". מענין גזלה כמו כן ארחות כל בוצע בצע. ויל"פ מענין רווח כמו מה בצע, שתעשוק ותעשיר בזה את רעיך ואנשי בריתך שהם מצרים ואשור:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"נשך ותרבית" - לשון נשך אמור בכסף תרבית באוכל

"ותבצעי רעיך" - עם העושק שעשקת העשרת את רעיך העובדי כוכבים להיות בעזרתך מול האויב ואותי שכחת ולא בטחת בי

"למען שפך דם" - כי מפני השוחד הרגו נפשות נקיים

מצודת ציון

"ותבצעי" - כן נקרא חמדת העושר כמו ויטו אחרי הבצע (שמואל א ח)