מ"ג יחזקאל יז טו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וימרד בו לשלח מלאכיו מצרים לתת לו סוסים ועם רב היצלח הימלט העשה אלה והפר ברית ונמלט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּמְרָד בּוֹ לִשְׁלֹחַ מַלְאָכָיו מִצְרַיִם לָתֶת לוֹ סוּסִים וְעַם רָב הֲיִצְלָח הֲיִמָּלֵט הָעֹשֵׂה אֵלֶּה וְהֵפֵר בְּרִית וְנִמְלָט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּמְרׇד־בּ֗וֹ לִשְׁלֹ֤חַ מַלְאָכָיו֙ מִצְרַ֔יִם לָתֶת־ל֥וֹ סוּסִ֖ים וְעַם־רָ֑ב הֲיִצְלָ֤ח הֲיִמָּלֵט֙ הָעֹשֵׂ֣ה אֵ֔לֶּה וְהֵפֵ֥ר בְּרִ֖ית וְנִמְלָֽט׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והפר" - וכי המפר ברית ראוי הוא להמלט

"היצלח הימלט" - וכי יצלח בבטחון מלך מצרים וכי יהיה נמלט מיד נבוכדנצר האיש העושה הדברים האלה

"וימרד בו" - אח"ז מרד בו צדקיהו ושלח מלאכיו למצרים לתת לו סוסים ועם רב להיות בעזרתו מול בבל וזהו פתרון הנשר השני והשלחת הדליות להשקותם מן המים שבין הערוגות ר"ל לחזק בידו המלוכה שהמליכו נבוכדנצר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וימרד בו" הוא מ"ש ויהי לגפן ותעש בדים, "וישלח מלאכיו מצרים" זה באור המשל של הנשר השני "לתת לו סוסים ועם רב" הוא מ"ש להשקות אותה מערוגות מטעה, "היצלח", ר"ל וכי יצלח? הלא לא יצלח משני טעמים,
  • א) "הימלט העשה אלה", הלא נבוכדנצר ילחם אתו ויכבשנו, הוא מ"ש הלא את שרשיה ינתק.
  • ב) "והפר ברית ונמלט" שאף אם לא ילחם עמו לא ימלט מצד שהפר ברית וה' יענישהו הוא מ"ש במשל על ערוגות צמחה תיבש: