מ"ג יחזקאל יז ה


<< · מ"ג יחזקאל · יז · ה · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקח מזרע הארץ ויתנהו בשדה זרע קח על מים רבים צפצפה שמו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיִּקַּח מִזֶּרַע הָאָרֶץ וַיִּתְּנֵהוּ בִּשְׂדֵה זָרַע קָח עַל מַיִם רַבִּים צַפְצָפָה שָׂמוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיִּקַּח֙ מִזֶּ֣רַע הָאָ֔רֶץ וַֽיִּתְּנֵ֖הוּ בִּשְׂדֵה־זָ֑רַע קָ֚ח עַל־מַ֣יִם רַבִּ֔ים צַפְצָפָ֖ה שָׂמֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקח מזרע הארץ" - את צדקיהו בנו

"בשדה זרע" - בירושלים בעיר מלוכה

"קח על מים רבים" - נשרש על מים רבים כלומר נתן לו גדולה וממשלה על סביביו

"צפצפה" - מין אילן ערבה שענפיו מרובים שאלק"א בלע"ז

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"צפצפה שמו" - הנשר שם את הזרע באופן שתצמח להיות בעלת ענף כאילן צפצפה ר"ל המליך בה מזרע המלוכה

"קח" - לקחה וזרעה סמוך למים רבים לבוא בה מרבית הרטיבות

"בשדה זרע" - בשדה טובה לזריעה

"מזרע הארץ" - מהארץ ההיא עצמה אשר זרע בה 

מצודת ציון

"קח" - מלשון לקיחה

"צפצפה" - הוא מין ערבה ובדרז"ל והצפצפה פסולה (סוכה לג)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויקח מזרע הארץ" ר"ל שלקח את מה שראוי להרכיבו באילן אחר שזה נקרא זרע באילנות, "ויתנהו בשדה זרע" היינו שהרכיבו בזרע אחר, "קח על מים רבים" לקח מזרע הארץ שהיה תחלת גדולו על מים רבים, "צפצפה שמו", ושם אותו והרכיבו בצפצפה שהוא מין ערבה הגדלה בהרים בלי מים, והנמשל שלקח את צדקיהו שהיה מזרע המלוכה והמליכו שיהיה תחתיו שבזה הרכיבו בשדה זרע שיהיה מולך תחת ידו כענף המורכב שהוא כפוף תחת האילן שיונק ממנו. והגם שבבבל גדלו ערבים [כמ"ש על נחל הערבים ישאום, על ערבים בתוכה תלינו כנורותינו] הרכיבו בצפצפה שהוא מין ערבה גרוע, ר"ל שתחת רוב השפע שהיה לו בא"י השכינו באופן שיהיה חרב ויבש וישכן חררים בלא טובה וברכה:

ביאור המילות

"מזרע". כבר בארתי בחבורי התו"ה קדושים (סי' נ"ט) שיש הבדל באילנות בין שם זרע, נטע, שתל, שהנטע הוא ע"י גרעין, והזרע הוא ע"י הרכבה באילן אחר, ובא לרוב אצל כלאי האילנות, והשתול בא על שעוקר אילן או נטיעה ממקום זה ושותלה במקום אחר:

" קח על מים רבים". מוסב על זרע הארץ שקח יניקתו וליחותו עד עתה, או ר"ל קח מעל מים רבים, שלקח את הזרע מעל מים ושמו להיות צפצפה שגדל בלי מים, וכמו אלחנן דודו בית לחם, שחסר מ"ם השימוש, וכן רבים:

"וקח", פעל עבר ובא בקמץ להפריד בינו ובין הציווי:
"צפצפה". מין ערבה הגדלה בין ההרים. ובערבי צפצף, וכמ"ש חז"ל בסוכה:
 

<< · מ"ג יחזקאל · יז · ה · >>