מ"ג יחזקאל יד ה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
למען תפש את בית ישראל בלבם אשר נזרו מעלי בגלוליהם כלם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
לְמַעַן תְּפֹשׂ אֶת בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּלִבָּם אֲשֶׁר נָזֹרוּ מֵעָלַי בְּגִלּוּלֵיהֶם כֻּלָּם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
לְמַ֛עַן תְּפֹ֥שׂ אֶת־בֵּֽית־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּלִבָּ֑ם אֲשֶׁ֤ר נָזֹ֙רוּ֙ מֵֽעָלַ֔י בְּגִלּוּלֵיהֶ֖ם כֻּלָּֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למען תפוש את בית ישראל וגו'" - בדיל לקרבא ית בית ישראל למתן תיובתא בלבהון

"נזורו" - כמו נזיר אחיו (בראשית מט) פורינ"ט אשיברי"ץ בלע"ז

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"למען תפוש" - ר"ל לא אשיב למלאות שאלתו רק למען לאחוז אותם בלבותם להתקרב אלי אשר כולם פרשו מעלי במחשבות גלוליהם כי בראותם שאקבל מענה ואשיבם ידעו שיש אלהים בישראל

מצודת ציון

"תפוש" - ענין אחיזה

"נזורו" - ענין הפרשה כמו נזורו אחור (שם א)

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"למען תפש את בית ישראל בלבם", שעד עתה כבר "נזרו" בית ישראל "מעלי כולם בגלוליהם" במעשה הגלולים, והזקנים האלה רוצים לתפוש אותם גם בלבם שגם במחשבתם יתרחקו מעל ה', ועי"ז באים אל הנביא להתוכח אתו, וי"ל שבזקנים האלה היו בעצמם נביאי שקר ובאו לשמוע דבר הנביא ולהפוך אותם כפי רצונם כמ"ש (ירמיהו כ"ג) מגנבי דברי איש מאת רעהו:


ביאור המילות

"למען תפש את בית ישראל בלבם". יל"פ שמלת בלבם מוסב על הזקנים, שהזקנים חושבים בלבם לתפוש את בית ישראל. ור"ל את בית ישראל אשר נזורו מעלי רוצים לתפוש כולם בגלוליהם, שבלבם לתפשם כולם אל ע"ז:

 

<< · מ"ג יחזקאל · יד · ה · >>