<< · מ"ג יחזקאל · ח · יא · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ושבעים איש מזקני בית ישראל ויאזניהו בן שפן עמד בתוכם עמדים לפניהם ואיש מקטרתו בידו ועתר ענן הקטרת עלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְשִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי בֵית יִשְׂרָאֵל וְיַאֲזַנְיָהוּ בֶן שָׁפָן עֹמֵד בְּתוֹכָם עֹמְדִים לִפְנֵיהֶם וְאִישׁ מִקְטַרְתּוֹ בְּיָדוֹ וַעֲתַר עֲנַן הַקְּטֹרֶת עֹלֶה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְשִׁבְעִ֣ים אִ֣ישׁ מִזִּקְנֵ֣י בֵֽית־יִ֠שְׂרָאֵ֠ל וְיַאֲזַנְיָ֨הוּ בֶן־שָׁפָ֜ן עֹמֵ֤ד בְּתוֹכָם֙ עֹמְדִ֣ים לִפְנֵיהֶ֔ם וְאִ֥ישׁ מִקְטַרְתּ֖וֹ בְּיָד֑וֹ וַעֲתַ֥ר עֲנַֽן־הַקְּטֹ֖רֶת עֹלֶֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאזניהו בן שפן" - חשוב היה ולמדין דורו הימנו לפיכך הקפיד עליו "ועתר ענן הקטרת" - תמור קטור ענן הקטורת ולשון עתר מרבית וכן העתרתם עלי דבריכם (לקמן ל"ה) וכן ונעתרות נשיקות שונא (משלי כ"ד) וכן חברו מנחם במחלוקת אחת שלשתן ופירוש ענין מרובה המה אך כל אחד לשון בני אדם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מקטרתו" - המחבת שמקטירין בה

"ועתר" - ענין רבוי כמו עתרת שלום (ירמיהו לג)

"ענן" - עשן 

מצודת דוד

"ויאזניהו" - הוא היה הראש על כולם

"עומדים" - היו עומדים לפני הצורות ההם וכל איש היה בידו המחתה שמקטיר בה ומרבית עשן הקטורת עולה למעלה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ושבעים איש" שהם הסנהדרין, "ויאזניה" שהיה ראש הסנהדרין "עומדים לפניהם" לפני הגלולים ומקטירים לפניהם:

ביאור המילות

"מקטרתו", עיין מ"ש התו"ה אחרי (סי' ל"א) בהבדל בין מחתה ובין מקטרת:
 

<< · מ"ג יחזקאל · ח · יא · >>