מ"ג יחזקאל ז כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הוה על הוה תבוא ושמעה אל שמועה תהיה ובקשו חזון מנביא ותורה תאבד מכהן ועצה מזקנים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
הֹוָה עַל הֹוָה תָּבוֹא וּשְׁמֻעָה אֶל שְׁמוּעָה תִּהְיֶה וּבִקְשׁוּ חָזוֹן מִנָּבִיא וְתוֹרָה תֹּאבַד מִכֹּהֵן וְעֵצָה מִזְּקֵנִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
הֹוָ֤ה עַל־הֹוָה֙ תָּב֔וֹא וּשְׁמֻעָ֥ה אֶל־שְׁמוּעָ֖ה תִּֽהְיֶ֑ה וּבִקְשׁ֤וּ חָזוֹן֙ מִנָּבִ֔יא וְתוֹרָה֙ תֹּאבַ֣ד מִכֹּהֵ֔ן וְעֵצָ֖ה מִזְּקֵנִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"הוה על הוה" - מאורע על מאורע הויה אחר הויה ומנחם חברו לשון שבר

"ותורה תאבד מכהן" - הרגילים בהוראה כמו שנאמר ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

מצודת דוד

"מזקנים" - תאבד מזקנים

"הוה על הוה תבוא" - זה אחר זה וסמוכה לה

"ושמועה" - רצה לומר שמועה רעה

"ובקשו" - כאומר הם יבקשו אבל לא ימצאו

"תאבד" - כי מגודל הצרות יסתמו מהם מעיינות החכמה

"מכהן" - כי על הכהן להורות וכמ"ש כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

מצודת ציון

"הוה" - ענין שבר כמו עד יעבור הוות (תהלים נז)

"תבהלנה" - מלשון בהלה ופחד

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


"הוה על הוה תבא", שלא יהיה שלשלת הרעות בדרך הטבע שיבואו הסבות והמסובבים זה אח"ז, רק הרע ההוה ומתחדש יבא על חברו, זה על זה לא זה אחר זה כמנהג העולם, וכן "השמועה תהיה אל שמועה", עת ישמעו צרה מתרגשת ישמעו תיכף שמועה מצרה אחרת, ובקשו ואז יתחילו "לבקש חזון מנביא", תחת שעד עתה לא שמעו לדברי הנביאים, "ותורה" שעורו "(ובקשו) תורה (אשר) תאבד מכהן, (ובקשו) עצה (אשר) תאבד מזקנים" ר"ל שאחר שלא ימצאו חזון יתחילו לבקש עצת התורה שהיא אחר החזון, ואח"כ יבקשו עכ"פ עצה מזקנים שייעצו אותם ע"פ שכלם כי הזקנים בחנו תולדות הימים, וגם התורה והעצה תאבד אז, וגם לא יוכלו לסמוך על הנהגת המנהיגים אותם, כי.

ביאור המילות

"הוה", דבר ההוה ומתחדש ובא על השבר המתהוה פתאום, מלת ובקשו נמשך לכל המאמר, ובקשו תורה אשר תאבד מכהן:
 

<< · מ"ג יחזקאל · ז · כו · >>