<< · מ"ג יואל · ד · יג · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שִׁלְחוּ מַגָּל כִּי בָשַׁל קָצִיר בֹּאוּ רְדוּ כִּי מָלְאָה גַּת הֵשִׁיקוּ הַיְקָבִים כִּי רַבָּה רָעָתָם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שִׁלְח֣וּ מַגָּ֔ל כִּ֥י בָשַׁ֖ל קָצִ֑יר בֹּ֤אֽוּ רְדוּ֙ כִּֽי־מָ֣לְאָה גַּ֔ת הֵשִׁ֙יקוּ֙ הַיְקָבִ֔ים כִּ֥י רַבָּ֖ה רָעָתָֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

אוֹשִׁיטוּ בְהוֹן חַרְבָּא אֲרֵי מְטָא זְמַן קִצֵיהוֹן חוּתוּ דוֹשִׁישׁוּ קְטִילֵי גִבָּרֵהוֹן כְּבָעוּט דְמִתְבָּעֵט בְּמַעֲצַרְתָּא אֲשִׁידוּ דִמְהוֹן אֲרֵי סַגִיאַת בִּישַׁתְהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחו מגל וגו'" - שלחו חרבות אותם ההולכים בשליחותי לחבל את אויבי ה'

"כי בשל קציר" - כלומר כי הגיע עתם ודמה הדבר לקציר שקוצרים אותו במגלות כשגמר בישולו

"באו רדו כי מלאה גת" - מן הענבים באו ודרכו אותם כלומר נתמלא סאת עוונם רדו ל' כבישה ורדוי כמו ורדו בדגת הים (בראשית א)

"השיקו היקבים" - קול קילוח היקבים היורד תוך הבור שלפני הגיתות נשמע

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"מגל" - הוא החרמש והוא כלי עשוי לקצור בו וכן ותופש מגל (שם ג)

"בשל" - ענין גמר הגידול

"גת" - הוא המקום שדורכים בו הענבים

"השיקו" - ענין השמעת קול 

מצודת דוד

"כי רבה רעתם" - ונתמלאה הסאה

"השיקו היקבים" - היין היורד אל היקבים השמיעו הרעשת קול והוא גמר מלאכת היין ר"ל בא תכליתם

"באו רדו" - חזר והמשילם לגת שמלאוה ענבים שיורדים בו הדורכים ר"ל בא העת לכלותם והוא כפל ענין במ"ש

"שלחו מגל" - המשיל העכו"ם לתבואה שנגמר בשולה ובא זמן הקציר ואמר שלחו בה המגל כי כבר נתבשלה התבואה ועומדת לקצירה ור"ל הרגו אותה כי בא העת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שלחו". מפרש שנית השלש מלחמות הנזכר, בפעם הראשון ידמו כתבואה העומדת בקמותיה ולא נקצרה עדיין כי עד עתה ישבו כולם בשלוה על אדמתם, ומצוה להקוצרים "שישלחו מגל" לקצור את התבואה, "כי בשל קציר" והגיע העת לקצרו ר"ל שנתמלא סאתם. בפעם השני מדמה אותם לענבים שכבר נבצרו והמה מונחים בגת ועדיין לא נדרכו להוציא היין מתוכם ומצוה להדורכים, "באו רדו" אל הגת לדרכו "כי מלאה גת" והגיע עת הדריכה. בפעם השלישית מדמה אותם לענבים שכבר נדרכו רק שעדיין לא המשיכו את היין ולא הבדילוהו מן החרצנים והזגים, ומצוה "השיקו היקבים" שימשיכו את היין אל היקב ששם נותנים את היין הנדרך מן הגת, ומפרש הנמשל "כי רבה רעתם", ולכן צריך לדרכם ולרמסם, כמ"ש פורה דרכתי לבדי וכו' ואדרכם באפי וכו':

ביאור המילות

"השיקו". מלאו אותם משקה (כנ"ל ב' כ"ד):
 

<< · מ"ג יואל · ד · יג · >>