מ"ג יהושע כד לב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת בני חמור אבי שכם במאה קשיטה ויהיו לבני יוסף לנחלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאֶת עַצְמוֹת יוֹסֵף אֲשֶׁר הֶעֱלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרַיִם קָבְרוּ בִשְׁכֶם בְּחֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר קָנָה יַעֲקֹב מֵאֵת בְּנֵי חֲמוֹר אֲבִי שְׁכֶם בְּמֵאָה קְשִׂיטָה וַיִּהְיוּ לִבְנֵי יוֹסֵף לְנַחֲלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאֶת־עַצְמ֣וֹת י֠וֹסֵ֠ף אֲשֶׁר־הֶעֱל֨וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֥ל ׀ מִמִּצְרַ֘יִם֮ קָבְר֣וּ בִשְׁכֶם֒ בְּחֶלְקַ֣ת הַשָּׂדֶ֗ה אֲשֶׁ֨ר קָנָ֧ה יַעֲקֹ֛ב מֵאֵ֛ת בְּנֵי־חֲמ֥וֹר אֲבִֽי־שְׁכֶ֖ם בְּמֵאָ֣ה קְשִׂיטָ֑ה וַיִּֽהְי֥וּ לִבְנֵֽי־יוֹסֵ֖ף לְנַחֲלָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְיַת גַרְמֵי יוֹסֵף דְאַסִיקוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמִצְרַיִם קְבָרוּ בִּשְׁכֶם בְּאַחְסָנַת חַקְלָא דִקְנָא יַעֲקֹב מִבְּנֵי חֲמוֹר אֲבוּהִי דִשְׁכֶם בְּמָא חוּרְפַן וַהֲווֹ לִבְנֵי יוֹסֵף לְאַחֲסָנָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קברו בשכם" - משכם גנבוהו לשכם החזירוהו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ויהיו לבני יוסף לנחלה" - שדות החלקה ההיא היו לבני יוסף לנחלה ולזה קברו שם את יוסף אביהם או יאמר שעצמות יוסף חשבו להם בני יוסף לנחלה טובה כי מאד נהנו והוטב להם במה שנקבר באחוזתם

"העלו בני ישראל" - אף כי משה העלם ממצרים אבל לפי שמת במדבר ולא הספיק להביאם לשכם והביאום הם לכך נקרא על שמם (סוטה יג ב)

מצודת ציון

"בחלקת" - ענין אחוזת שדה כמו (בראשית לג יט)ויקן את חלקת השדה

"קשיטה" - מעה והיא מטבע מה

<< · מ"ג יהושע · כד · לב · >>