מ"ג יהושע כד יד


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה יראו את יהוה ועבדו אתו בתמים ובאמת והסירו את אלהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את יהוה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה יְראוּ אֶת יְהוָה וְעִבְדוּ אֹתוֹ בְּתָמִים וּבֶאֱמֶת וְהָסִירוּ אֶת אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָבְדוּ אֲבוֹתֵיכֶם בְּעֵבֶר הַנָּהָר וּבְמִצְרַיִם וְעִבְדוּ אֶת יְהוָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַתָּ֞ה יְר֧אוּ אֶת־יְהֹוָ֛ה וְעִבְד֥וּ אֹת֖וֹ בְּתָמִ֣ים וּבֶאֱמֶ֑ת וְהָסִ֣ירוּ אֶת־אֱלֹהִ֗ים אֲשֶׁר֩ עָבְד֨וּ אֲבוֹתֵיכֶ֜ם בְּעֵ֤בֶר הַנָּהָר֙ וּבְמִצְרַ֔יִם וְעִבְד֖וּ אֶת־יְהֹוָֽה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וּכְעַן דְחִילוּ מִן קֳדָם יְיָ וּפְלַחוּ קֳדָמוֹהִי בִּשְׁלָמוּתָא וּבְקוּשְׁטָא וְאַעֲדוּ יַת טַעֲוָתָא דִי פַלְחוּ אֲבָהַתְכוֹן בְּעִבַר פְּרָת וּבְמִצְרַיִם וּפְלַחוּ קֳדָם יְיָ:

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

ואחר שזכר כל הטובות שחנן השם יתברך את ישראל צוה אותם לירא את ה' ולעבוד אותו ולהסיר את אלהי הנכר מקרבם:

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וְעַתָּה יְראוּ אֶת יי" - על משקל פעולו וזכורו ונשתנה החולם בשורוק.

"וְעִבְדוּ אֹתוֹ בְּתָמִים" - פירוש, בלב תמים.

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)

השאלות (יד) מדוע אמר ועבדו את ה' שתי פעמים?:

"ועתה יראו את ה'". אחר כל החסדים האלה יראו את ה' וכו'. והנה בא לצוות להם שייראו את ה' יראת הרוממות, לא יראת עונש, "ושיעבדו אותו באמת ובתמים", לא עבודה מזויפת שזה הפך האמת, ולא עבודה בעבור תקות גמול, כענין אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס (אבות פ"א מ"ג), שזה הפך התמימות. והתנה עמם

"והסירו את אלהים", כי א"א לעבוד את ה' בשיתוף, רק אותו לבדו, ועז"א "ועבדו את ה'", ר"ל אותו לבד מבלי שיתוף, כי המשתף עמו זולתו אינו עובד את ה':

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ובמצרים" - כי רבים מהם עבדו במצרים עבודה זרה כמו שכתוב (יחזקאל כ ח) ואת גלולי מצרים לא עזבו

"ועתה" - הואיל והרבה להיטיב עמכם

"והסירו וגו'" - רצונו לומר הסירו מהלב מכל וכל מחשבת עבודה זרה

<< · מ"ג יהושע · כד · יד · >>