מ"ג יהושע כג יג


<< · מ"ג יהושע · כג · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ידוע תדעו כי לא יוסיף יהוה אלהיכם להוריש את הגוים האלה מלפניכם והיו לכם לפח ולמוקש ולשטט בצדיכם ולצננים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם יהוה אלהיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
יָדוֹעַ תֵּדְעוּ כִּי לֹא יוֹסִיף יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם לְהוֹרִישׁ אֶת הַגּוֹיִם הָאֵלֶּה מִלִּפְנֵיכֶם וְהָיוּ לָכֶם לְפַח וּלְמוֹקֵשׁ וּלְשֹׁטֵט בְּצִדֵּיכֶם וְלִצְנִנִים בְּעֵינֵיכֶם עַד אֲבָדְכֶם מֵעַל הָאֲדָמָה הַטּוֹבָה הַזֹּאת אֲשֶׁר נָתַן לָכֶם יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
יָד֙וֹעַ֙ תֵּֽדְע֔וּ כִּי֩ לֹ֨א יוֹסִ֜יף יְהֹוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֗ם לְהוֹרִ֛ישׁ אֶת־הַגּוֹיִ֥ם הָאֵ֖לֶּה מִלִּפְנֵיכֶ֑ם וְהָי֨וּ לָכֶ֜ם לְפַ֣ח וּלְמוֹקֵ֗שׁ וּלְשֹׁטֵ֤ט בְּצִדֵּיכֶם֙ וְלִצְנִנִ֣ים בְּעֵינֵיכֶ֔ם עַד־אֲבׇדְכֶ֗ם מֵ֠עַ֠ל הָאֲדָמָ֤ה הַטּוֹבָה֙ הַזֹּ֔את אֲשֶׁר֙ נָתַ֣ן לָכֶ֔ם יְהֹוָ֖ה אֱלֹהֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

מִדַע תֵּדְעוּן אֲרֵי לָא יוֹסִיף מֵימְרָא דַייָ אֱלָהָכוֹן לְתָרָכָא יַת עַמְמַיָא הָאִלֵין מִן קֳדָמֵיכוֹן וִיהוֹן לְכוֹן לִתְבִיר וּלְתַקְלָא וּלְסִיעַן נַטְלָן זְיָן לְקִבְלֵיכוֹן וּלְמַשִׁרְיָן מַקְפַּנְכוֹן עַד דְתֵבְדוּן מֵעַל אַרְעָא טַבְתָא הָדָא דִי יְהַב לְכוֹן יְיָ אֱלָהָכוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ולשוטט בצדיכם" - ישוטטו לבוז ולשלול סביבותיכם "ולצננים" - לשון מחנות וכן (יחזקאל כג כד) ובאו עליך הצן כצנה זו המקפת את האדם משלש רוחות כמה שנאמר (תהלים ה יג) כצנה רצון תעטרנו תסובבנו כמו (שמואל א כג כו) ושאול ואנשיו עוטרים אל דוד ואל אנשיו עוטרים סובבים

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ולשוטט" - רצה לומר יכאיבו לכם כמכת השוט וכקוץ המנקר העין

"והיו לכם" - הגוים האלה 

מצודת ציון

"לפח" - לרשת

"ולמוקש" - למכשול

"ולשוטט" - ענין שבט כמו (משלי כו ג)שוט לסוס ונכפלה למ"ד הפעל

"ולצננים" - ענין קוצים וכן (במדבר לב נה)ולצננים בצדיכם

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"ידוע תדעו". ר"ל הלא זאת תדעו בעצמכם "כי לא יוסיף ה' להוריש אותם". ובזה דעו "כי יהיו לכם לפח ולמוקש", בעניני הדת והאמונה: "ולשוטט בצדיכם". עת

יבוא עליכם אויב מן הצד יהיו אז נגדכם: "ולצננים בעיניכם". גם בעת שקט ינקרו את עיניכם בקנאה ושנאה ומשטמה: "עד אבדכם". בדרך הטבע, כי מן הנמנע שיהיה ביניכם אהבה שלמה וברית אמת:

<< · מ"ג יהושע · כג · יג · >>