מ"ג יהושע כב ח

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל אהליכם ובמקנה רב מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל איביכם עם אחיכם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם לֵאמֹר בִּנְכָסִים רַבִּים שׁוּבוּ אֶל אָהֳלֵיכֶם וּבְמִקְנֶה רַב מְאֹד בְּכֶסֶף וּבְזָהָב וּבִנְחֹשֶׁת וּבְבַרְזֶל וּבִשְׂלָמוֹת הַרְבֵּה מְאֹד חִלְקוּ שְׁלַל אֹיְבֵיכֶם עִם אֲחֵיכֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֹּ֨אמֶר אֲלֵיהֶ֜ם לֵאמֹ֗ר בִּנְכָסִ֨ים רַבִּ֜ים שׁ֤וּבוּ אֶל־אׇֽהֳלֵיכֶם֙ וּבְמִקְנֶ֣ה רַב־מְאֹ֔ד בְּכֶ֨סֶף וּבְזָהָ֜ב וּבִנְחֹ֧שֶׁת וּבְבַרְזֶ֛ל וּבִשְׂלָמ֖וֹת הַרְבֵּ֣ה מְאֹ֑ד חִלְק֥וּ שְׁלַל־אֹיְבֵיכֶ֖ם עִם־אֲחֵיכֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַאֲמַר לְהוֹן לְמֵימָר בְּנִכְסִין סַגִיאִין תּוּבוּ לְקִרְוֵיכוֹן וּבִבְעִירָא סַגִי לַחֲדָא בְּכַסְפָּא וּבְדַהֲבָא וּבִנְחָשָׁא וּבְפַרְזְלָא וּבִלְבוּשִׁין סַגִי לַחֲדָא פַּלִיגוֹ בִּזַת בַּעֲלֵי דְבָבֵיכוֹן עִם אֲחֵיכוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עם אחיכם" - בני ראובן ובני גד ויש פותרין עם אחיכם שנשארו לשמור את הערים עם הנשים והטף ולא עברו את הירדן עם החלוצים גם הם נטלו חלק בבזה

רבי ישעיה די טראני (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חִלְקוּ שְׁלַל אֹיְבֵיכֶם עִם אֲחֵיכֶם" - פירוש, לכולם דבר שייחלקו עם אחיהם שהניחו לשמור העיירות.

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"עם אחיכם" - הם אשר נשארו בעבר הירדן לשמור הנשים והטף והרכוש

"אליהם" - לבני ראובן ולבני גד ולחצי שבט מנשה

מצודת ציון

"בנכסים" - זה הלשון ידוע בדברי רבותינו זכרונם לברכה כלול בה זהב וכסף וכלים ומקנה וכו' וכן (קהלת ה יח)עושר ונכסים

"ובשלמות" - ובבגדים ויתהפך משמלה שלמה כמו מכבש כשב

<< · מ"ג יהושע · כב · ח · >>