מ"ג יהושע טז א


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו למי יריחו מזרחה המדבר עלה מיריחו בהר בית אל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיֵּצֵא הַגּוֹרָל לִבְנֵי יוֹסֵף מִיַּרְדֵּן יְרִיחוֹ לְמֵי יְרִיחוֹ מִזְרָחָה הַמִּדְבָּר עֹלֶה מִירִיחוֹ בָּהָר בֵּית אֵל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיֵּצֵ֨א הַגּוֹרָ֜ל לִבְנֵ֤י יוֹסֵף֙ מִיַּרְדֵּ֣ן יְרִיח֔וֹ לְמֵ֥י יְרִיח֖וֹ מִזְרָ֑חָה הַמִּדְבָּ֗ר עֹלֶ֧ה מִירִיח֛וֹ בָּהָ֖ר בֵּֽית־אֵֽל׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּנְפַק עַדְבָא לִבְנֵי יוֹסֵף מִיַרְדְנָא דִירִיחוֹ לְמַיָא יְרִיחוֹ מַדִינְחָא לְמַדְבְּרָא דְסָלִיק מִירִיחוֹ בְּטוּרָא לְבֵית אֵל:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויצא הגורל לבני יוסף" - במצר צפוני של גמר כיבושו של יהושוע נפל להם הגורל כמו שכתוב למטה ובני יוסף יעמדו על גבולם מצפון והרבה מן הארץ היה בין בני יהודה ובין בני יוסף שנטלו שאר השבטים אחריהם (רצה לומר ביניהם) כמו שמצינו בשבט בנימין (לקמן יח יא) ויצא גבול גורלם בין בני יהודה ובין בני יוסף

"מירדן יריחו למי יריחו מזרחה" - התחיל הגבול למזבח

"המדבר עולה מיריחו" - אל המדבר עולה הגבול מיריחו ובא לו לצד מערב לבית אל

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"המדבר עולה מיריחו" - רצה לומר ממי יריחו עלה אל המדבר ובא בהר בית אל ולא זהו בית אל הקרויה לוז

"מירדן יריחו" - מן הירדן שממול יריחו התחיל למשוך הגבול ובא אל מזרח מי יריחו והוא גבול הדרומי מן המזרח כלפי המערב

"לבני יוסף" - הם מנשה ואפרים ונטלו סמוכים זה לזה אבל כל אחד נטל חלק לבד וגם נחלתם מלאו כל האורך של ארץ ישראל ממזרח למערב וכמו נחלת יהודה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"לבני יוסף". הם לקחו בצד הצפוני של הארץ שנכבשה לפני יהושע, ובין יוסף ויהודה היה בנימין באמצע, כמ"ש (יח, ה) יהודה יעמד על גבולו מנגב ובית יוסף יעמדו על גבולם

מצפון. ופה חשוב הקו שיצא ממזרח למערב במצר דרומי של בני יוסף שהוא ג"כ מצר הצפוני של בנימין (לקמן יח) לבד שנחלת בנימין לא נמשך עד כל המערב רק עד קרית יערים, ונחלת יוסף נמשך על פני כל אורך א"י: "מירדן". מן הירדן שנגד יריחו התחיל והלך למערב ופגע במי יריחו, כי יריחו עצמה היה לבנימין ולכן ציין בו (יח, יב) חוט של גבול בנימין: