מ"ג יהושע ח יג

מקראות גדולות יהושע


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּשִׂימוּ הָעָם אֶת כָּל הַמַּחֲנֶה אֲשֶׁר מִצְּפוֹן לָעִיר וְאֶת עֲקֵבוֹ מִיָּם לָעִיר וַיֵּלֶךְ יְהוֹשֻׁעַ בַּלַּיְלָה הַהוּא בְּתוֹךְ הָעֵמֶק.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּשִׂ֨ימוּ הָעָ֜ם אֶת־כׇּל־הַֽמַּחֲנֶ֗ה אֲשֶׁר֙ מִצְּפ֣וֹן לָעִ֔יר וְאֶת־עֲקֵב֖וֹ מִיָּ֣ם לָעִ֑יר וַיֵּ֧לֶךְ יְהוֹשֻׁ֛עַ בַּלַּ֥יְלָה הַה֖וּא בְּת֥וֹךְ הָעֵֽמֶק׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְשַׁוִיאוּ עַמָא יַת כָּל מַשְׁרִיתָא דְמִצִפוּנָא לְקַרְתָּא וְיַת כְּמָנֵיהּ מַעֲרַב לְקַרְתָּא וַאֲזַל יְהוֹשֻׁעַ בְּלֵילְיָא הַהוּא בְּגוֹ מֵישְׁרָא:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישימו העם" - שימה זו לשון הזמנה סמוך לחומה להלחם כמו שנאמר בבן הדד (מלכים א כ ל) שימו על העיר וישימו

"ואת עקבו" - ואת ארבו כמו (בראשית כז לו) ויעקבני

"וילך יהושוע בלילה ההוא בתוך העמק" - אמרו רבותינו (סנהדרין מד ב) שלן בעומקה של הלכה

רלב"ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק". אחשוב זה שמחשבתו והשתדלתו לא היתה בלילה ההוא כי אם בהישרת העם בדבר המלחמה הזאת וכדי שיבטח לבם יותר ולא ירך לבבם על מה שהיו נגפים בראשונה עלה יהושע וזקני ישראל לפני העם ולזה היה יהושע והזקנים במקום היותר מסוכן וזכר עם זה לזאת הסבה בעינה לפי מה שאחשוב שכבר לן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק כי העמק הוא המקום היותר שפל והוא היותר מסוכן שבמקומות בדבר המלחמה והנה לקח יהושע מהשלשים אלף שבחר חמשה אלפים איש היה אורב בין ישראל ובין העי מים לעיר והנה הם היו במקום קרוב למקום יהושע עד שיתכן בהם שיראו כשיטה יהושע את ידו בכידון והוא הרומח אשר בו הנס והיו הנשארים קרובים להם באופן שנתקבצו כולם בעת ההיא ויבואו אל העיר וילכדוה:

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"בתוך העמק" - להתקרב אל העיר

"וישימו העם" - העם עצמם הזמינו למלחמה את המחנה וגו' וגם הזמינו את עקבו והוא האורב

מצודת ציון

"וישימו" - ענין הזמנה למלחמה כמו (מלכים א כ יב) שימו אל העיר

"עקבו" - תרגומו מארבו והוא מלשון (בראשית כז לו) ויעקבני זה פעמים שהוא ענין ערמה

<< · מ"ג יהושע · ח · יג · >>