<< · מ"ג יהושע · ח · ו · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויצאו אחרינו עד התיקנו אותם מן העיר כי יאמרו נסים לפנינו כאשר בראשנה ונסנו לפניהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְיָצְאוּ אַחֲרֵינוּ עַד הַתִּיקֵנוּ אוֹתָם מִן הָעִיר כִּי יֹאמְרוּ נָסִים לְפָנֵינוּ כַּאֲשֶׁר בָּרִאשֹׁנָה וְנַסְנוּ לִפְנֵיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְיָצְא֣וּ אַחֲרֵ֗ינוּ עַ֣ד הַתִּיקֵ֤נוּ אוֹתָם֙ מִן־הָעִ֔יר כִּ֣י יֹֽאמְר֔וּ נָסִ֣ים לְפָנֵ֔ינוּ כַּאֲשֶׁ֖ר בָּרִֽאשֹׁנָ֑ה וְנַ֖סְנוּ לִפְנֵיהֶֽם׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְיִפְקוּן בַּתְרָנָא עַד דְנִגוֹד יַתְהוֹן מִן קַרְתָּא אֲרֵי יֵימְרוּן תְּבִירִין קֳדָמָנָא כִּדְבְּקַדְמֵיתָא וְנִפּוֹךְ קֳדָמֵיהוֹן:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"התיקנו אותם" - לשון תיק שנוציאם מתיק העיר דישפורי"ר בלע"ז ויש לפותרו לשון נתיקה כמו (ירמיהוו יב ג) התיקם כצאן לטבחה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"התיקנו" - ענין העתקה והסרה 

מצודת דוד

"ונסנו" - ונוסיף לנוס עוד להרחיקם מן העיר

"עד התיקנו" - רצה לומר הניסה תועיל עד אשר נעתק אותם מן העיר לרדוף אחרינו כי יאמרו שבאמת בעבור הפחד נסים הם כאשר במלחמה הראשונה

"ויצאו" - ואז יצאו לרדוף אחרינו

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (ו - ח) מה טעם כי יאמרו כי נסים הם, וכפל ונסנו לפניהם? ומה טעם ראו צויתי אתכם?:

"כי יאמרו". ר"ל בוודאי כי לא ירגישו כי בערמה אנו נסים, כי יתלו אחר שנסנו בראשונה נמוג לבבנו מפניהם ולכן אנו נסים עתה שנית. וסדר דבריו בצלעות מקבילות, שמ"ש עד התיקנו אותם מן העיר, עונה עמ"ש "ונסנו" לפניהם, ומ"ש כי יאמרו נסים לפנינו הוא עונה עמ"ש ויצאו אחרינו: "ונסנו". ואנחנו נהיה נסים והולכים גם כשיהיו מועתקים מן העיר עד נעתיקם אל המדבר, כדי שיהיה להאורב עת להצית העיר ולהסגיר לפניהם הצד הדרומי כמו שיתבאר:

<< · מ"ג יהושע · ח · ו · >>