מ"ג יהושע ג יג


<< · מ"ג יהושע · ג · יג · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהָיָה כְּנוֹחַ כַּפּוֹת רַגְלֵי הַכֹּהֲנִים נֹשְׂאֵי אֲרוֹן יְהוָה אֲדוֹן כָּל הָאָרֶץ בְּמֵי הַיַּרְדֵּן מֵי הַיַּרְדֵּן יִכָּרֵתוּן הַמַּיִם הַיֹּרְדִים מִלְמָעְלָה וְיַעַמְדוּ נֵד אֶחָד.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהָיָ֡ה כְּנ֣וֹחַ כַּפּ֣וֹת רַגְלֵ֣י הַכֹּהֲנִ֡ים נֹשְׂאֵי֩ אֲר֨וֹן יְהֹוָ֜ה אֲד֤וֹן כׇּל־הָאָ֙רֶץ֙ בְּמֵ֣י הַיַּרְדֵּ֔ן מֵ֤י הַיַּרְדֵּן֙ יִכָּ֣רֵת֔וּן הַמַּ֥יִם הַיֹּרְדִ֖ים מִלְמָ֑עְלָה וְיַעַמְד֖וּ נֵ֥ד אֶחָֽד׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וִיהֵי כִּמְנָח פַּרְסַת רִגְלֵי כַהֲנַיָא נַטְלֵי אֲרוֹנָא דַייָ רִבּוֹן כָּל אַרְעָא בְּמֵי יַרְדְנָא מֵי יַרְדְנָא יִפְסְקוּן מַיָא דְנַחֲתִין מִלְעֵילָא וִיקוּמוּן רוּקְבָא חָד:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"המים היורדים מלמעלה" - למטה כדרך כל הנהרות המושכים

"ויעמדו נד אחד" - כשירדו המים עד מקום שנכרתו שם ואינם יורדים משם ולמטה אלא הם מתקבצים ונגדשים ועולין למעלה כיפין על גבי כיפין

"נד" - כמו (תהלים לג ז) כונס כנד (ישעיהו יז יא) נד קציר לשון גובה וכן חברם מנחם

רבי ישעיה די טראני

לפירוש "רבי ישעיה די טראני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הַמַּיִם הַיֹּרְדִים מִלְמָעְלָה וְיַעַמְדוּ נֵד אֶחָד" – הוי"ו יתרה. וכך הוא מתפרש - מים היורדים מלמעלה יעמדו נר אחד. וכך אומר לפנים: "ויעמדו המים היורדים מלמעלה קמו נד אחד" (יהושע ג, טז).

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמדו" - המים אשר יבואו לאחר זה אל מקום הכריתה יעמדו שם נד אחד

"והיה כנוח" - מוסב למעלה לומר שהמה יראו כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתון המים היורדים עתה מלמעלה וילכו להם 

מצודת ציון

"נד" - תל וקבוץ אחת וכן (שמות טו ח) נצבו כמו נד נוזלים

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"והיה כנוח" וכו' "נושאי ארון ה'". ור"ל בכח הארון וקדושתו "מי הירדן יכרתון", ר"ל שיהיה כריתה והבדלה בין המים, כי יכרתון, רק "המים היורדים מלמעלה" שהם

ישובו אחור נצבו כמו נד, וזה הפך טבע המים, לא כן המים היורדים משם במורד שהם ילכו כפי טבעם למטה, וז"ש "ויעמדו נד אחד", כי בקריעת ים סוף היה הנס בשני הצדדים והמים עמדו כשתי חומות, כי u1502 מי הים הלכו בשוה, משא"כ מי הירדן שהלכו מלמעלה למטה לא הוצרך שינוי טבע המים רק בצד הגובה, ועז"א (תהלים קיד, ג) הירדן יסוב לאחור:

<< · מ"ג יהושע · ג · יג · >>