<< · מ"ג זכריה · יד · יח · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא באה ולא עליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את הגוים אשר לא יעלו לחג את חג הסכות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאִם מִשְׁפַּחַת מִצְרַיִם לֹא תַעֲלֶה וְלֹא בָאָה וְלֹא עֲלֵיהֶם תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף יְהוָה אֶת הַגּוֹיִם אֲשֶׁר לֹא יַעֲלוּ לָחֹג אֶת חַג הַסֻּכּוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאִם־מִשְׁפַּ֨חַת מִצְרַ֧יִם לֹֽא־תַעֲלֶ֛ה וְלֹ֥א בָאָ֖ה וְלֹ֣א עֲלֵיהֶ֑ם תִּֽהְיֶ֣ה הַמַּגֵּפָ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִגֹּ֤ף יְהֹוָה֙ אֶת־הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר֙ לֹ֣א יַעֲל֔וּ לָחֹ֖ג אֶת־חַ֥ג הַסֻּכּֽוֹת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וְאִם מַלְכוּת מִצְרַיִם לָא תִפַּק וְלָא תֵיתֵי לָא לְהוֹן יִסַק נִילוֹס בְּרַם עֲלֵיהוֹן תְּהֵי מַחֲתָא דְיִמְחֵי יְיָ יַת עַמְמַיָא דְלָא יִסְקוּן לְמֵיחַג יַת חַגָא דִמְטָלַיָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם משפחת מצרים לא תעלה" - והן אין צריכים לגשמים שנילוס עולה ומשקה אותם

"ולא עליהם" - תהיה הגשם שלהם כלומר לא ישקה אותם נילוס וכן תרגום יונתן לא עליהון יסק נילוס

"תהיה המגפה" - של רעב

"אשר יגוף ה'" - זאת תהיה עונש מצרים ועונש כל העכו"ם כמו שאמר לא עליהם יהיה הגשם

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"ולא עליהם" - הוי"ו ההיא באה במקום השי"ן וכן דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה (שמות כה) ור"ל שיקחו וגומר 

מצודת דוד

"אשר לא יעלו" - על אשר לא יעלו וגו' ולא יהיו א"כ נקיים מן העונש

"לא תעלה ולא באה" - הוא כפל ענין במ"ש

"ולא עליהם" - ר"ל שלא עליהם יורד הגשם כל השנים כי הנילוס משקה שדותיהם תהיה ענשם המגפה וגו' והוא המקת הבשר

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואם משפחת מצרים לא תעלה", שהם אינם צריכים לגשמים, והם היו מן האומות שעלו עם גוג כנז' ביחזקאל וראו עונשי ה' והוכו אז במגפה, אז יהיה עונשם שיחזור עליהם המגפה שנית, ואז כשתחזור המגפה בשביל מצרים תכלול גם יתר האומות שלא באו לירושלים ותתפשט המגפה גם עליהם ולא יספיק עונש מניעת הגשם לבד, וז"ש "ולא עליהם" לבד "תהיה המגפה אשר יגוף ה'" אז "את הגוים", ר"ל גם את יתר הגוים "אשר לא יעלו לחוג את חג הסכות" הגם שבפעם אחרת כשלא עלו היה די בעצירת גשמים, מפרש.

 

<< · מ"ג זכריה · יד · יח · >>