מ"ג זכריה יד יב

מקראות גדולות זכריה


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וזאת תהיה המגפה אשר יגף יהוה את כל העמים אשר צבאו על ירושלם המק בשרו והוא עמד על רגליו ועיניו תמקנה בחריהן ולשונו תמק בפיהם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְזֹאת תִּהְיֶה הַמַּגֵּפָה אֲשֶׁר יִגֹּף יְהוָה אֶת כָּל הָעַמִּים אֲשֶׁר צָבְאוּ עַל יְרוּשָׁלָ‍ִם הָמֵק בְּשָׂרוֹ וְהוּא עֹמֵד עַל רַגְלָיו וְעֵינָיו תִּמַּקְנָה בְחֹרֵיהֶן וּלְשׁוֹנוֹ תִּמַּק בְּפִיהֶם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְזֹ֣את ׀ תִּהְיֶ֣ה הַמַּגֵּפָ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִגֹּ֤ף יְהֹוָה֙ אֶת־כׇּל־הָ֣עַמִּ֔ים אֲשֶׁ֥ר צָבְא֖וּ עַל־יְרוּשָׁלָ֑‍ִם הָמֵ֣ק ׀ בְּשָׂר֗וֹ וְהוּא֙ עֹמֵ֣ד עַל־רַגְלָ֔יו וְעֵינָיו֙ תִּמַּ֣קְנָה בְחֹֽרֵיהֶ֔ן וּלְשׁוֹנ֖וֹ תִּמַּ֥ק בְּפִיהֶֽם׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְדָא תְּהֵי מַחֲתָא דְיִמְחֵי יְיָ יַת כָּל עַמְמַיָא דְמִתְכַּנְשִׁין וְאָתָן עַל יְרוּשְׁלֵם יִתְמְסֵי בִּסְרֵיהּ וְהוּא קָאֵם עַל רַגְלוֹהִי וְעֵינוֹהִי יִתְמַסְיָן בְּגִלְגְלֵיהוֹן וְלִישָׁנְהוֹן יִתְמְסֵי בְּפוּמְהוֹן:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"המק בשרו והוא עומד" - זה ניפול איברים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


"וזאת תהיה המגפה" כמ"ש (ישעיה ס"ו) ושמתי בהם אות ושלחתי מהם פלטים, שזה יהיה למען יספר בכל העולם מעשי ה':


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"אשר צבאו" - אשר יחנו על צבאם לצור על ירושלים

"המק בשרו" - בשר כ"א ימס כשהוא עומד על רגליו ולא נפל למשכב

"בחוריהן" - במקום שהן יושבות

"בפיהם" - בפי כל אחד ואחד

"וזאת תהיה" - באופן זה תהיה המגפה וגו'

מצודת ציון

"המגפה" - ענין הכאה

"צבאו" - ענין קבוץ חיל עם

"המק תמקנה" - ענין המסה כמו ונמקתם בעונותיכם (יחזקאל כד)

"בחוריהן" - מלשון חור ובקיעה

<< · מ"ג זכריה · יד · יב · >>