<< · מ"ג זכריה · יב · ד · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ביום ההוא נאם יהוה אכה כל סוס בתמהון ורכבו בשגעון ועל בית יהודה אפקח את עיני וכל סוס העמים אכה בעורון

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בַּיּוֹם הַהוּא נְאֻם יְהוָה אַכֶּה כָל סוּס בַּתִּמָּהוֹן וְרֹכְבוֹ בַּשִּׁגָּעוֹן וְעַל בֵּית יְהוּדָה אֶפְקַח אֶת עֵינַי וְכֹל סוּס הָעַמִּים אַכֶּה בַּעִוָּרוֹן.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בַּיּ֨וֹם הַה֜וּא נְאֻם־יְהֹוָ֗ה אַכֶּ֤ה כׇל־סוּס֙ בַּתִּמָּה֔וֹן וְרֹכְב֖וֹ בַּשִּׁגָּע֑וֹן וְעַל־בֵּ֤ית יְהוּדָה֙ אֶפְקַ֣ח אֶת־עֵינַ֔י וְכֹל֙ ס֣וּס הָעַמִּ֔ים אַכֶּ֖ה בַּעִוָּרֽוֹן׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

בְּעִדָנָא הַהִיא אֲמַר יְיָ אֶמְחֵי כָּל סוּסְוַת עַמְמַיָא בְּטִפְּשׁוּתָא וְרוֹכְבֵיהוֹן בְּשִׁעֲמָמוּתָא וְעַל דְבֵית יְהוּדָה אֲגַלֵי יַת גְבוּרְתִּי לַאֲטָבָא לְהוֹן וְכָל סוּסְוַת עַמְמַיָא אֶמְחֵי בְּסַמָיוּתָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אכה כל סוס" - הצובאים שם בשגעון ואת רוכביהם בעורון אבל על בית יהודה שהם על כרחם מן הצובאים אפקח עיני להגין עליהם מן המכה הזאת

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"אפקח" - עניין פתיחה כמו פקח עיניך (משלי כ)

"בעורון" - מלשון עור 

מצודת דוד

"אכה בעורון" - נוסף על התמהון אכם בעורון לא יראו אנה ילכו וידלגו על אנשיהם וירמסם אבל בית יהודה שיהיו עמהם במחנה לא יהיו נזוקים מהם כי המקום ישגיח בהם

"ואל בית יהודה" - והבאים לצבא על ירושלים עם הצובאים עליהם אפקח עיני להשגיח בהם שלא יאבדו עם הצובאים הואיל ובאו שלא בטובתם

"בתמהון" - ר"ל יאבדו אבידת הלב כאדם המתמה ומתייאש

"בשגעון" - ר"ל לא ילחמו כסדר תכסיסי המלחמה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ביום ההוא נאום ה'", מבאר שיהיה הכל מאת ה' שישים ערבוביא בין שני הצדדים, אם נגד הגוים הפחותים שיעלו לכבוש את ירושלים "אכה כל סוס בתמהון ורוכבו בשגעון", שכמו שהמשוגע יעשה דברים ע"י כח הדמיון בלי עצת השכל, כן תהיה אסיפתם בלא שכל ולבלי תכלית מסודר, ובאשר בלכתם לכבוש את ירושלים יהיו בני ישראל שהם בגלת אדום בסכנה, אמר "שעל בית יהודה אפקח את עיני" בל יאבדו בהשערורה הזאת, ונגד העמים שהם בני ישמעאל שירושלים תח"י, אמר "שכל סוס העמים אכה בעורון", עד שלא יראו על מי ילחמו כי יהרגו איש את אחיו:

ביאור המילות

"בתמהון, בעורון". התמהון הוא בלב, והעורון הוא בעינים שאח"כ יוכה בעורון:
 

<< · מ"ג זכריה · יב · ד · >>