מ"ג ויקרא יג לו

מקראות גדולות ויקרא


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וראהו הכהן והנה פשה הנתק בעור לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן וְהִנֵּה פָּשָׂה הַנֶּתֶק בָּעוֹר לֹא יְבַקֵּר הַכֹּהֵן לַשֵּׂעָר הַצָּהֹב טָמֵא הוּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְרָאָ֙הוּ֙ הַכֹּהֵ֔ן וְהִנֵּ֛ה פָּשָׂ֥ה הַנֶּ֖תֶק בָּע֑וֹר לֹֽא־יְבַקֵּ֧ר הַכֹּהֵ֛ן לַשֵּׂעָ֥ר הַצָּהֹ֖ב טָמֵ֥א הֽוּא׃

תרגום

​ ​
אונקלוס:
וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא וְהָא אוֹסֵיף נִתְקָא בְמַשְׁכָּא לָא יְבַקַּר כָּהֲנָא לִשְׂעַר סוּמָּק מְסָאַב הוּא׃
ירושלמי (יונתן):
וְיֶחְמִינֵיהּ כַּהֲנָא וְהָא הֲלִיךְ פִּסְיוֹן נִתְקָא בְּמַשְׁכָא לָא יְפַשְׁפֵּשׁ כַּהֲנָא לְשֵעָר מְצַלְהַב מְטוּל דִמְסָאָב הוּא:

מדרש ספרא (כל הפרק)(כל הפסוק)


[יא] ומנין לשער צהוב החוזר לאחר הפטור? ת"ל "לא יבקר הכהן לשער הצהב טמא הוא"

[יב] ומנין לשער צהוב שיטמא שלא בפשיון? ומנין לפשיון שיטמא שלא בשער צהוב? ת"ל "לא יבקר לשער הצהוב טמא הוא"

[יג] ומנין שאין מסגירין את המוסגר, ואין מחליטין את המוחלט, ואין מסגירין את המוחלט, ואין מחליטין את המוסגר בנתקים? ת"ל "לא יבקר הכהן לשער הצהוב טמא הוא"

<< · מ"ג ויקרא · יג · לו · >>