תרגום אונקלוס (תאג')/ספר ויקרא/יג

מהדורה:

דף זה מכיל את תרגום אונקלוס על התורה על פי המסורת של יהודי תימן, הנקראת תאג'. לדף המקביל במהדורת הדפוסים הנפוצה יותר, ראה כאן. עיינו בדף המידע על המהדורה ותהליך ההגהה שלה.


(ויקרא יג, א) וּמַלֵּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן לְמֵימַר׃

(ויקרא יג, ב) אֱנָשׁ אֲרֵי יְהֵי בִמְשַׁךְ בִּשְׂרֵיהּ עָמְקָא אוֹ עֶדְיָא אוֹ בַהֲרָא וִיהֵי בִמְשַׁךְ בִּסְרֵיהּ לְמַכְתָּשׁ סְגִירוּ וְיִתֵּיתֵי לְוָת אַהֲרֹן כָּהֲנָא אוֹ לְוָת חַד מִבְּנוֹהִי כָּהֲנַיָּא׃

(ויקרא יג, ג) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא בִּמְשַׁךְ בִּשְׂרֵיהּ וְשַׂעֲרָא בְמַכְתָּשָׁא אִתְהֲפֵיךְ לְמִחְוַר וּמִחְזֵי מַכְתָּשָׁא עַמִּיק מִמְּשַׁךְ בִּסְרֵיהּ מַכְתָּשׁ סְגִירוּתָא הוּא וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא וִיסַאֵיב יָתֵיהּ׃

(ויקרא יג, ד) וְאִם בַּהֲרָא חָוְרָא הִיא בִּמְשַׁךְ בִּסְרֵיהּ וְעַמִּיק לֵית מִחְזַהָא מִן מַשְׁכָּא וְשַׂעֲרָא לָא אִתְהֲפֵיךְ לְמִחְוַר וְיַסְגַּר כָּהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא שִׁבְעָא יוֹמִין׃

(ויקרא יג, ה) וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְהָא מַכְתָּשָׁא קָם כִּד הֲוָה לָא אוֹסֵיף מַכְתָּשָׁא בְמַשְׁכָּא וְיַסְגְּרִנֵּיהּ כָּהֲנָא שִׁבְעָא יוֹמִין תִּנְיָנוּת׃

(ויקרא יג, ו) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָתֵיהּ בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה תִּנְיָנוּת וְהָא עֲמָא מַכְתָּשָׁא וְלָא אוֹסֵיף מַכְתָּשָׁא בְּמַשְׁכָּא וִידַכֵּינֵיהּ כָּהֲנָא עָדִיתָא הִיא וִיצַבַּע לְבוּשׁוֹהִי וְיִדְכֵּי׃

(ויקרא יג, ז) וְאִם אוֹסָפָא תוֹסֵיף עָדִיתָא בְּמַשְׁכָּא בָּתַר דְּאִתַּחְזִי לְכָהֲנָא לִדְכוּתֵיהּ וְיִתַּחְזֵי תִּנְיָנוּת לְכָהֲנָא׃

(ויקרא יג, ח) וְיִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא אוֹסֵיפַת עָדִיתָא בְּמַשְׁכָּא וִיסַאֲבִנֵּיהּ כָּהֲנָא סְגִירוּתָא הִיא׃

(ויקרא יג, ט) מַכְתָּשׁ סְגִירוּ אֲרֵי תְהֵי בַאֲנָשָׁא וְיִתֵּיתֵי לְוָת כָּהֲנָא׃

(ויקרא יג, י) וְיִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא עָמְקָא חָוְרָא בְמַשְׁכָּא וְהִיא הֲפַכַת שַׂעֲרָא לְמִחְוַר וְרֹשֶׁם בְּשַׂר חַי בְּעַמִּיקְתָא׃

(ויקרא יג, יא) סְגִירוּת עַתִּיקָא הִיא בִּמְשַׁךְ בִּשְׂרֵיהּ וִיסַאֲבִנֵּיהּ כָּהֲנָא לָא יַסְגְּרִנֵּיהּ אֲרֵי מְסָאַב הוּא׃

(ויקרא יג, יב) וְאִם מִסְגָּא תִסְגֵּי סְגִירוּתָא בְמַשְׁכָּא וְתִחְפֵי סְגִירוּתָא יָת כָּל מְשַׁךְ מַכְתָּשָׁא מֵרֵישֵׁיהּ וְעַד רַגְלוֹהִי לְכָל חֵיזוּ עֵינֵי כָהֲנָא׃

(ויקרא יג, יג) וְיִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא חֲפָת סְגִירוּתָא יָת כָּל בִּשְׂרֵיהּ וִידַכֵּי יָת מַכְתָּשָׁא כֻּלֵּיהּ אִתְהֲפֵיךְ לְמִחְוַר דְּכֵי הוּא׃

(ויקרא יג, יד) וּבְיוֹמָא דְּיִתַּחְזֵי בֵיהּ בִּשְׂרָא חַיָּא יְהֵי מְסָאַב׃

(ויקרא יג, טו) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת בִּשְׂרָא חַיָא וִיסַאֲבִנֵּיהּ בִּשְׂרָא חַיָּא מְסָאַב הוּא סְגִירוּתָא הוּא׃

(ויקרא יג, טז) אוֹ אֲרֵי יְתוּב בִּשְׂרָא חַיָּא וְיִתְהֲפֵיךְ לְמִחְוַר וְיֵיתֵי לְוָת כָּהֲנָא׃

(ויקרא יג, יז) וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא וְהָא אִתְהֲפֵיךְ מַכְתָּשָׁא לְמִחְוַר וִידַכֵּי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא דְּכֵי הוּא׃

(ויקרא יג, יח) וֶאֱנָשׁ אֲרֵי יְהֵי בֵיהּ בְּמַשְׁכֵּיהּ שִׁחְנָא וְיִתַּסֵּי׃

(ויקרא יג, יט) וִיהֵי בַּאֲתַר שִׁחְנָא עָמְקָא חָוְרָא אוֹ בַהֲרָא חָוְרָא סָמְקָא וְיִתַּחְזֵי לְכָהֲנָא׃

(ויקרא יג, כ) וְיִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא מִחְזַהָא מַכִּיךְ מִן מַשְׁכָּא וְשַׂעֲרַהּ אִתְהֲפֵיךְ לְמִחְוַר וִיסַאֲבִנֵּיהּ כָּהֲנָא מַכְתָּשׁ סְגִירוּתָא הִיא בְּשִׁחְנָא סְגִיאַת׃

(ויקרא יג, כא) וְאִם יִחְזֵינַהּ כָּהֲנָא וְהָא לֵית בַּהּ שְׂעַר חִוָּר וּמַכִּיכָא לָיְתַהָא מִן מַשְׁכָּא וְהִיא עָמְיָא וְיַסְגְּרִנֵּיהּ כָּהֲנָא שִׁבְעָא יוֹמִין׃

(ויקרא יג, כב) וְאִם אוֹסָפָא תוֹסֵיף בְּמַשְׁכָּא וִיסַאֵיב כָּהֲנָא יָתֵיהּ מַכְתָּשָׁא הִיא׃

(ויקרא יג, כג) וְאִם בְּאַתְרַהּ קַמַת בַּהַרְתָּא לָא אוֹסֵיפַת רֹשֶׁם שִׁחְנָא הִיא וִידַכֵּינֵיהּ כָּהֲנָא׃

(ויקרא יג, כד) אוֹ אֱנָשׁ אֲרֵי יְהֵי בְמַשְׁכֵּיהּ כְּוַאָה דְּנוּר וִיהֵי רֹשֶׁם כְּוַאָה בַּהֲרָא חָוְרָא סָמְקָא אוֹ חָוְרָא׃

(ויקרא יג, כה) וְיִחְזֵי יָתַהּ כָּהֲנָא וְהָא אִתְהֲפֵיךְ שַׂעֲרָא לְמִחְוַר בְּבַהַרְתָּא וּמִחְזַהָא עַמִּיק מִן מַשְׁכָּא סְגִירוּתָא הִיא בִּכְוַאָה סְגִיאַת וִיסַאֵיב יָתֵיהּ כָּהֲנָא מַכְתָּשׁ סְגִירוּתָא הִיא׃

(ויקרא יג, כו) וְאִם יִחְזֵינַהּ כָּהֲנָא וְהָא לֵית בְּבַהַרְתָּא סְעַר חִיוָר וּמַכִּיכָא לָיְתַהָא מִן מַשְׁכָּא וְהִיא עָמְיָא וְיַסְגְּרִנֵּיהּ כָּהֲנָא שִׁבְעָא יוֹמִין׃

(ויקרא יג, כז) וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה אִם אוֹסָפָא תוֹסֵיף בְּמַשְׁכָּא וִיסַאֵיב כָּהֲנָא יָתֵיהּ מַכְתָּשׁ סְגִירוּתָא הִיא׃

(ויקרא יג, כח) וְאִם בְּאַתְרַהּ קַמַת בַּהַרְתָּא לָא אוֹסֵיפַת בְּמַשְׁכָּא וְהִיא עָמְיָא עוֹמֶק כְּוַאָה הִיא וִידַכֵּינֵיהּ כָּהֲנָא אֲרֵי רוֹשֶׁם כְּוַאָה הִיא׃

(ויקרא יג, כט) וּגְבַר אוֹ אִתָּא אֲרֵי יְהֵי בֵיהּ מַכְתָּשָׁא בְּרֵישׁ אוֹ בִדְקַן׃

(ויקרא יג, ל) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא וְהָא מִחְזוֹהִי עַמִּיק מִן מַשְׁכָּא וּבֵיהּ שְׂעַר סוּמָּק דַּעְדַּק וִיסַאֵיב יָתֵיהּ כָּהֲנָא נִתְקָא הוּא סְגִירוּת רֵישָׁא אוֹ דִּקְנָא הוּא׃

(ויקרא יג, לא) וַאֲרֵי יִחְזֵי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשׁ נִתְקָא וְהָא לֵית מִחְזוֹהִי עַמִּיק מִן מַשְׁכָּא וּשְׂעַר אוּכָּם לֵית בֵּיהּ וְיַסְגַּר כָּהֲנָא יָת מַכְתָּשׁ נִתְקָא שִׁבְעָא יוֹמִין׃

(ויקרא יג, לב) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְהָא לָא אוֹסֵיף נִתְקָא וְלָא הֲוָה בֵיהּ שְׂעַר סוּמָּק וּמִחְזֵי נִתְקָא לֵית עַמִּיק מִן מַשְׁכָּא׃

(ויקרא יג, לג) וִיגַלַּח סַחְרָנֵי נִתְקָא וּדְעִם נִתְקָא לָא יְגַלַּח וְיַסְגַּר כָּהֲנָא יָת נִתְקָא שִׁבְעָא יוֹמִין תִּנְיָנוּת׃

(ויקרא יג, לד) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת נִתְקָא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְהָא לָא אוֹסֵיף נִתְקָא בְּמַשְׁכָּא וּמִחְזוֹהִי לָיְתוֹהִי עַמִּיק מִן מַשְׁכָּא וִידַכֵּי יָתֵיהּ כָּהֲנָא וִיצַבַּע לְבוּשׁוֹהִי וְיִדְכֵּי׃

(ויקרא יג, לה) וְאִם אוֹסָפָא יוֹסֵיף נִתְקָא בְּמַשְׁכָּא בָּתַר דְּכוּתֵיהּ׃

(ויקרא יג, לו) וְיִחְזֵינֵיהּ כָּהֲנָא וְהָא אוֹסֵיף נִתְקָא בְמַשְׁכָּא לָא יְבַקַּר כָּהֲנָא לִשְׂעַר סוּמָּק מְסָאַב הוּא׃

(ויקרא יג, לז) וְאִם כִּד הֲוָה קָם נִתְקָא וּסְעַר אוּכָּם צְמַח בֵּיהּ אִתַּסִּי נִתְקָא דְּכֵי הוּא וִידַכֵּינֵיהּ כָּהֲנָא׃

(ויקרא יג, לח) וּגְבַר אוֹ אִתָּא אֲרֵי יְהֵי בִמְשַׁךְ בִּשְׂרְהוֹן בַּהֲרָן בַּהֲרָן חָוְרָן׃

(ויקרא יג, לט) וְיִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא בִמְשַׁךְ בִּשְׂרְהוֹן בַּהֲרָן עָמְיָן חָוְרָן בֻּהְקָא הוּא סְגִי בְמַשְׁכָּא דְּכֵי הוּא׃

(ויקרא יג, מ) וּגְבַר אֲרֵי יִתַּר שְׂעַר רֵישֵׁיהּ קְרִיח הוּא דְּכֵי הוּא׃

(ויקרא יג, מא) וְאִם מִקֳּבֵיל אַפּוֹהִי יִתַּר שְׂעַר רֵישֵׁיהּ גְּלִישׁ הוּא דְּכֵי הוּא׃

(ויקרא יג, מב) וַאֲרֵי יְהֵי בְקַרְחוּתָא אוֹ בִגְלֵישׁוּתָא מַכְתָּשׁ חִיוָר סָמוֹק סְגִירוּת סָגְיָא הִיא בְּקַרְחוּתֵיהּ אוֹ בִגְלֵישׁוּתֵיהּ׃

(ויקרא יג, מג) וְיִחְזֵי יָתֵיהּ כָּהֲנָא וְהָא עוֹמֶק מַכְתָּשָׁא חִיוָר סָמוֹק בְּקַרְחוּתֵיהּ אוֹ בִגְלֵישׁוּתֵיהּ כְּמִחְזֵי סְגִירוּת מְשַׁךְ בִּשְׂרָא׃

(ויקרא יג, מד) גְּבַר סְגִיר הוּא מְסָאַב הוּא סַאָבָא יְסַאֲבִנֵּיהּ כָּהֲנָא בְּרֵישֵׁיהּ מַכְתָּשֵׁיהּ׃

(ויקרא יג, מה) וּסְגִירָא דְּבֵיהּ מַכְתָּשָׁא לְבוּשׁוֹהִי יְהוֹן מְבַזְּעִין וְרֵישֵׁיהּ יְהֵי פְרִיעַ וְעַל שָׂפָם כַּאֲבִילָא יִתְעַטַּף וְלָא תִסְתָּאֲבוּ וְלָא תִסְתָּאֲבוּ יִקְרֵי׃

(ויקרא יג, מו) כָּל יוֹמִין דְּמַכְתָּשָׁא בֵיהּ יְהֵי מְסָאַב מְסָאַב הוּא בִּלְחוֹדוֹהִי יִתֵּיב מִבַּרָא לְמַשְׁרִיתָא מוֹתְבֵיהּ׃

(ויקרא יג, מז) וּלְבוּשָׁא אֲרֵי יְהֵי בֵיהּ מַכְתָּשׁ סְגִירוּ בִּלְבוּשׁ עַמַּר אוֹ בִלְבוּשׁ כִּתָּן׃

(ויקרא יג, מח) אוֹ בְשִׁתְיָא אוֹ בְעִרְבָּא לְכִתָּנָא וּלְעַמְרָא אוֹ בְמַשְׁכָּא אוֹ בְכָל עֲבִידַת מְשַׁךְ׃

(ויקרא יג, מט) וִיהֵי מַכְתָּשָׁא יָרוֹק אוֹ סָמוֹק בִּלְבוּשָׁא אוֹ בְמַשְׁכָּא אוֹ בְשִׁתְיָא אוֹ בְעִרְבָּא אוֹ בְכָל מָן דִּמְשַׁךְ מַכְתָּשׁ סְגִירוּתָא הוּא וְיִתַּחְזֵי לְכָהֲנָא׃

(ויקרא יג, נ) וְיִחְזֵי כָהֲנָא יָת מַכְתָּשָׁא וְיַסְגַּר יָת מַכְתָּשָׁא שִׁבְעָא יוֹמִין׃

(ויקרא יג, נא) וְיִחְזֵי יָת מַכְתָּשָׁא בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה אֲרֵי אוֹסֵיף מַכְתָּשָׁא בִּלְבוּשָׁא אוֹ בְשִׁתְיָא אוֹ בְעִרְבָּא אוֹ בְמַשְׁכָּא לְכֹל דְּיִתְעֲבֵיד מַשְׁכָּא לַעֲבִידְתָא סְגִירוּת מְחַסְּרָא מַכְתָּשָׁא מְסָאַב הוּא׃

(ויקרא יג, נב) וְיוֹקֵיד יָת לְבוּשָׁא אוֹ יָת שִׁתְיָא אוֹ יָת עִרְבָּא בְּעַמְרָא אוֹ בְכִתָּנָא אוֹ יָת כָּל מָאן דִּמְשַׁךְ דִּיהֵי בֵיהּ מַכְתָּשָׁא אֲרֵי סְגִירוּת מְחַסְּרָא הִיא בְּנוּרָא תִּתּוֹקַד׃

(ויקרא יג, נג) וְאִם יִחְזֵי כָהֲנָא וְהָא לָא אוֹסֵיף מַכְתָּשָׁא בִּלְבוּשָׁא אוֹ בְשִׁתְיָא אוֹ בְעִרְבָּא אוֹ בְכָל מָן דִּמְשַׁךְ׃

(ויקרא יג, נד) וִיפַקֵּיד כָּהֲנָא וִיחַוְּרוּן יָת דְּבֵיהּ מַכְתָּשָׁא וְיַסְגְּרִנֵּיהּ שִׁבְעָא יוֹמִין תִּנְיָנוּת׃

(ויקרא יג, נה) וְיִחְזֵי כָהֲנָא בָּתַר דְּחַוַּרוּ יָת מַכְתָּשָׁא וְהָא לָא שְׁנָא מַכְתָּשָׁא מִן כִּד הֲוָה וּמַכְתָּשָׁא לָא אוֹסֵיף מְסָאַב הוּא בְּנוּרָא תֵּיקְדִנֵּיהּ תָּבְרָא הִיא בִּשְׁחִיקוּתֵיהּ אוֹ בְחַדָּתוּתֵיהּ׃

(ויקרא יג, נו) וְאִם חֲזָא כָהֲנָא וְהָא עֲמָא מַכְתָּשָׁא בָּתַר דְּחַוַּרוּ יָתֵיהּ וִיבַזַּע יָתֵיהּ מִן לְבוּשָׁא אוֹ מִן מַשְׁכָּא אוֹ מִן שִׁתְיָא אוֹ מִן עִרְבָּא׃

(ויקרא יג, נז) וְאִם תִּתַּחְזֵי עוֹד בִּלְבוּשָׁא אוֹ בְשִׁתְיָא אוֹ בְעִרְבָּא אוֹ בְכָל מָן דִּמְשַׁךְ סָגְיָא הִיא בְּנוּרָא תֵּיקְדִנֵּיהּ יָת דְּבֵיהּ מַכְתָּשָׁא׃

(ויקרא יג, נח) וּלְבוּשָׁא אוֹ שִׁתְיָא אוֹ עִרְבָּא אוֹ כָל מָאן דִּמְשַׁךְ דִּתְחַוַּר וְיִעְדֵּי מִנְּהוֹן מַכְתָּשָׁא וְיִצְטַבַּע תִּנְיָנוּת וְיִדְכֵּי׃

(ויקרא יג, נט) דָּא אוֹרָיְתָא דְּמַכְתָּשׁ סְגִירוּ לְבוּשׁ עַמַּר אוֹ כִתָּנָא אוֹ שִׁתְיָא אוֹ עִרְבָּא אוֹ כָל מָאן דִּמְשַׁךְ לְדַכָּאוּתֵיהּ אוֹ לְסַאָבוּתֵיהּ׃