מ"ג הושע ד י


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואכלו ולא ישבעו הזנו ולא יפרצו כי את יהוה עזבו לשמר

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאָכְלוּ וְלֹא יִשְׂבָּעוּ הִזְנוּ וְלֹא יִפְרֹצוּ כִּי אֶת יְהוָה עָזְבוּ לִשְׁמֹר.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאָֽכְלוּ֙ וְלֹ֣א יִשְׂבָּ֔עוּ הִזְנ֖וּ וְלֹ֣א יִפְרֹ֑צוּ כִּֽי־אֶת־יְהֹוָ֥ה עָזְב֖וּ לִשְׁמֹֽר׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְיֵכְלוּן וְלָא יִסְבְּעוּן יִסְבוּן נְשִׁין וְלָא יוֹלְדוּן בְּנִין אֲרֵי יַת פּוּלְחָנָא דַייָ שְׁבָקוּ וְלָא נְטָרוּ:

רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יפרוצו" - לא יגדלו בנים

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)


(י-יא) "ואכלו ולא ישבעו", תחת שבעת שהיו הכהנים צדיקים היה בא ברכה במעיהם ובמעט שהיו אוכלים מאשי ה' היו שבעים כמ"ש חז"ל, עתה שחטאת עמי יאכלו יאכלו ולא ישבעו, וגם יען אשר "הזנו" את העם לרדוף אחר הזנות, לכן "לא יפרצו" ולא ירבו בנים ובנות, "כי את ה' עזבו, לשמור זנות ויין ותירוש" (אשר) "יקח לב", שתחת שנצטוה הכהן לשמור משמרת ה' ולהיות קדוש לאלהיו אם במה שיפרוש מן הזנות כמ"ש אשה זונה וחללה לא יקחו, ואם במה שיפרוש מן היין והשכר כמ"ש יין ושכר אל תשת בבואכם אל א"מ, כי הזנות והיין יקחו את הלב ומטים אותו מדרך התורה והקדושה, והם עזבו מלשמור משמרת ה' רק לשמור זנות ויין שהם אצלם משמרת תחת משמרת ה', הגם שמשמרת הזה יקח לבם ויוליך אותם שולל:


ביאור המילות

"הזנו". ההפעיל מורה שהוא פעל יוצא לשלישי, שהסיתו את אחרים שיזנו:

"ולא יפרצו". לא ירבו, כמו ובית אבותיהם פרצו לרוב:

"לשמר", י"מ כמו מלשמור, ורב סעדיה חברו עם שלמטה לשמור זנות :

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"לשמור" - מלשמור

"ולא יפרצו" - לא יתרבו בבנים ובבנות

"ולא ישבעו" - כי תבא המארה במעיים

"הזנו" - לכל בעילתם קורא זנות הואיל והמה במחשבה רעה לא לקיים מצות ה'

מצודת ציון

"יפרצו" - ענין התחזקות הרבוי וכן פרצו לרוב (דברי הימים א' ד')

<< · מ"ג הושע · ד · י · >>