מ"ג דניאל יב יא


<< · מ"ג דניאל · יב · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמֵעֵת הוּסַר הַתָּמִיד וְלָתֵת שִׁקּוּץ שֹׁמֵם יָמִים אֶלֶף מָאתַיִם וְתִשְׁעִים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמֵעֵת֙ הוּסַ֣ר הַתָּמִ֔יד וְלָתֵ֖ת שִׁקּ֣וּץ שֹׁמֵ֑ם יָמִ֕ים אֶ֖לֶף מָאתַ֥יִם וְתִשְׁעִֽים׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומעת הוסר התמיד" - כדי לתת שקוץ משומם תחתיו ימים אלף ומאתים ותשעים שנה הן מיום הוסר התמיד עד שישוב בימי משיחנו וחשבון זה מכוון עם חשבון ערב ובקר אלפים ושלש מאות מיום גלותם למצרים עד גאולה אחרונה גלות מצרים מאתים ועשר מיום צאתם עד בנין בית ראשון ארבע מאות ושמונים ימי הבנין ארבע מאות ועשר גלות בבל שבעים שנה ימי בית שני ארבע מאות ועשרים הרי אלף וחמש מאות ותשעים והתמיד הוסר לפני החורבן שש שנים הרי מיום גלותם למצרים עד הוסר התמיד אלף וחמש מאות ושמנים וארבע הוסיף עליהם אלף מאתים ותשעים הרי אלפים וח' מאות ושבעים וד' כמנין ערב בקר בגמטריא אלפים וג' מאות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ומעת" - גם אלה דברי המלאך שאמר לו מן העת אשר נתבטל התמיד בחורבן הבית השני ונגזר לתת במקום המקדש את המשוקץ ומושתק כאבן

"ימים" - ר"ל מן העת ההיא מנה ימים אלף וגו' ולא ידענו אם ימים ממש או שנים ומה יהיה אז

<< · מ"ג דניאל · יב · יא · >>