<< · מ"ג דניאל · יא · כ · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועמד על כנו מעביר נוגש הדר מלכות ובימים אחדים ישבר ולא באפים ולא במלחמה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעָמַד עַל כַּנּוֹ מַעֲבִיר נוֹגֵשׂ הֶדֶר מַלְכוּת וּבְיָמִים אֲחָדִים יִשָּׁבֵר וְלֹא בְאַפַּיִם וְלֹא בְמִלְחָמָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעָמַ֧ד עַל־כַּנּ֛וֹ מַעֲבִ֥יר נוֹגֵ֖שׂ הֶ֣דֶר מַלְכ֑וּת וּבְיָמִ֤ים אֲחָדִים֙ יִשָּׁבֵ֔ר וְלֹ֥א בְאַפַּ֖יִם וְלֹ֥א בְמִלְחָמָֽה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועמד על כנו מעביר נוגש" - ויתחזק על בסיסו בהר המודעית מתתיהו בן יוחנן המעביר נוגש יון מעל ישראל וגו' והוא הדר מלכות בישראל כי שר וגבור יהיה הוא וכל זרעו אחריו בני החשמונים

"ובימים אחדים ישבר" - בימים מועטים תשבר מלכותם

"ולא באפים" - של אומה אחרת

"ולא במלחמה" - כי מהם ובהם אשר יקנאו ארסתובלוס והורקנוס על דבר המלוכה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ועמד על כנו" - על חזקו ובסיסו יעמוד מעביר מישראל נגישת והוא מלכות חשמונאי

"הדר מלכות" - בהם יותן פאר מלכות כי יהיו מיקירי כהונה גבורים ומוצלחים

"ובימים אחדים" - אבל במעט זמן ישבר ויחלש המלוכה ולא בעבור חרון אף מאומה אחרת ולא במלחמת עם אחר כי אם מהם ובהם כי האחים הורקנוס וארסתובלוס יתקנאו זה בזה בדבר המלוכה ויביאו הרומים על עצמן למשול בהם כמ"ש ביוסיפון

<< · מ"ג דניאל · יא · כ · >>