מ"ג דניאל ט כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ואחרי השבעים ששים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר והקדש ישחית עם נגיד הבא וקצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְאַחֲרֵי הַשָּׁבֻעִים שִׁשִּׁים וּשְׁנַיִם יִכָּרֵת מָשִׁיחַ וְאֵין לוֹ וְהָעִיר וְהַקֹּדֶשׁ יַשְׁחִית עַם נָגִיד הַבָּא וְקִצּוֹ בַשֶּׁטֶף וְעַד קֵץ מִלְחָמָה נֶחֱרֶצֶת שֹׁמֵמוֹת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְאַחֲרֵ֤י הַשָּׁבֻעִים֙ שִׁשִּׁ֣ים וּשְׁנַ֔יִם יִכָּרֵ֥ת מָשִׁ֖יחַ וְאֵ֣ין ל֑וֹ וְהָעִ֨יר וְהַקֹּ֜דֶשׁ יַ֠שְׁחִ֠ית עַ֣ם נָגִ֤יד הַבָּא֙ וְקִצּ֣וֹ בַשֶּׁ֔טֶף וְעַד֙ קֵ֣ץ מִלְחָמָ֔ה נֶחֱרֶ֖צֶת שֹׁמֵמֽוֹת׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחרי" - אותן שבועים יכרת משיח יהרג אגריפס מלך יהודה שהיה מושל בימי החורבן

"ואין לו" - כמו ואיננו

"משיח" - אינו אלא ל' שר וגדול

"והעיר והקדש" - והעיר והמקדש

"ישחית עם נגיד הבא" - עליהם הוא טיטוס ואוכלוסיו

"וקצו בשטף" - וסופו לקללה ואבדון שישטיף כח מלכותו ע"י משיח ועד קץ מלחמ' גוג תהא העיר

"נחרצת שוממות" - חרץ של שוממות

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ששים ושנים" - ולא חש למנות עוד ד' השנים וכמ"ש למעלה לפי שאין בהם שמטה שלימה

"יכרת משיח" - זה אגריפס המלך אשר יומת בעת החורבן

"ואין לו" - אין לו עוד בעולם והוא כפל ענין במ"ש

"והקודש" - המקדש

"עם נגיד" - עמו של הנגיד הבא על ירושלים והוא טיטוס

"וקצו בשטף" - אבל סופו של העם ההוא לכליון ברב שטף אף הבאה ע"י המשיח

"ועד קץ מלחמה" - המלחמה שתהיה בסוף כל המלחמות והיא מלחמת גוג

"נחרצת שוממות" - תהיה העיר ירושלים נכרתת בכריתת שממון

מצודת ציון

"בשטף" - הוא לשון מושאל משטיפת מרוצת המים

"נחרצת" - ענין כריתה וחתוך וכן כי כלה ונחרצה (ישעיהו י')

<< · מ"ג דניאל · ט · כו · >>