מ"ג דניאל ט כז

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והגביר ברית לרבים שבוע אחד וחצי השבוע ישבית זבח ומנחה ועל כנף שקוצים משמם ועד כלה ונחרצה תתך על שמם

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהִגְבִּיר בְּרִית לָרַבִּים שָׁבוּעַ אֶחָד וַחֲצִי הַשָּׁבוּעַ יַשְׁבִּית זֶבַח וּמִנְחָה וְעַל כְּנַף שִׁקּוּצִים מְשֹׁמֵם וְעַד כָּלָה וְנֶחֱרָצָה תִּתַּךְ עַל שֹׁמֵם.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהִגְבִּ֥יר בְּרִ֛ית לָרַבִּ֖ים שָׁב֣וּעַ אֶחָ֑ד וַחֲצִ֨י הַשָּׁב֜וּעַ יַשְׁבִּ֣ית ׀ זֶ֣בַח וּמִנְחָ֗ה וְעַ֨ל כְּנַ֤ף שִׁקּוּצִים֙ מְשֹׁמֵ֔ם וְעַד־כָּלָה֙ וְנֶ֣חֱרָצָ֔ה תִּתַּ֖ךְ עַל־שֹׁמֵֽם׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והגביר ברית לרבים שבוע אחד" - והגביר טיטוס ברית לשרי ישראל

"לרבים" - לשרי' כמו וכל רבי המלך בס' ירמיהו

"שבוע אחד" - יבטיחם בהגברת ברית ושלוה עד ז' שנים ובתוך השבוע יפר את בריתו

"ישבית זבח ומנחה" - וזהו שאמר בחזיון הראשון ובשלוה ישחית רבים מתוך ברית שלוה ישחיתם

"ועל כנף שקוצים השומם" - כנוי של גנאי עכו"ם הוא כלומר ועל מושב גובה בין שקוצים ותיעוב יניח את השומם את העכו"ם שהיא נאלמת כאבן דומם

"כנף" - ל' גובה ככנף עוף הפורח

"ועד כלה ונחרצה תתך על שומם" - ותתקיים ממשלת השקץ עד יום אשר תתך עליה כלה ונחרצה הנגזור עליה בימי מלך המשיח

"תתך על שומם" - תגיח ותרד כליון חרוץ על העכו"ם ועל עובדיה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"והגביר ברית" - מתחלה יגביר ויחזק מלך רומי כריתת ברית לשרי ישראל על משך זמן שמטה אחת

"וחצי השבוע" - אבל יפר הברית בחצי השבוע ויבא על ירושלים ויבטל מבית ה' זבח ומנחה

"ועל כנף" - ר"ל בגובה המעלה כהעוף הזה אשר יפרוש כנפיו לעוף למעלה והוא ענין מליצה

"שקוצים משומם" - תהיה העכו"ם המשוקצת והנאלמה כאבן דומם

"ועד כלה" - בגבהי המעלה תהיה עד אשר תתך הכליון והכריתה על העכו"ם ההיא הנאלמה ור"ל בבת אחת תכלה ולא מעט מעט

מצודת ציון

"לרבים" - לשרים כמו ורבי המלך (ירמיהו מ"א)

"משומם" - משותק ונאלם

"תתך" - ענין יציקה והרקה