<< · מ"ג דניאל · ח · כב · >>

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
והנשברת ותעמדנה ארבע תחתיה ארבע מלכיות מגוי יעמדנה ולא בכחו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְהַנִּשְׁבֶּרֶת וַתַּעֲמֹדְנָה אַרְבַּע תַּחְתֶּיהָ אַרְבַּע מַלְכֻיוֹת מִגּוֹי יַעֲמֹדְנָה וְלֹא בְכֹחוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְהַ֨נִּשְׁבֶּ֔רֶת וַתַּֽעֲמֹ֥דְנָה אַרְבַּ֖ע תַּחְתֶּ֑יהָ אַרְבַּ֧ע מַלְכֻי֛וֹת מִגּ֥וֹי יַעֲמֹ֖דְנָה וְלֹ֥א בְכֹחֽוֹ׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והנשברת" - שראית שנשברה

"ותעמודנה ארבע תחתיה" - כמו שכתוב בספור החלום למעלה ד' מלכיות אשר יעמודנה מאותו גוי שחלק אלכסנדרוס מוקדן מלכותו במותו לארבע ילדים ויוסף קראם בספרו ארבע ראשי נמר ולא בני המלך היו

"ולא בכחו" - ולא יהיו האחרונים ככח המלך הראשון כי חלשים ממנו יהיו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"והנשברת" - ומה שראית כי נשברה הקרן הגדולה ותעמודנה ארבע תחתיה ירמז על כי כאשר יתחזק אלכסנדרוס עד מאוד ימות הוא ובמקומו יעמדו ארבע מלכיות בארבע הרוחות והם רומא ומצרים וארץ ישראל ופרס האמורים למעלה

"מגוי יעמדנה" - מלכי הארצות ההם יהיו מבני עמו

"ולא בכוחו" - לא יתחזקו בכחו של אלכסנדרוס להתגבר כמוהו או ר"ל שהמלכים ההם לא יהיו מבניו כי הבנים יקראו כח כמ"ש כחי וראשית אוני (בראשית מט)

<< · מ"ג דניאל · ח · כב · >>