<< · מ"ג דניאל · ו · כח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
משיזב ומצל ועבד אתין ותמהין בשמיא ובארעא די שיזיב לדניאל מן יד אריותא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
מְשֵׁיזִב וּמַצִּל וְעָבֵד אָתִין וְתִמְהִין בִּשְׁמַיָּא וּבְאַרְעָא דִּי שֵׁיזִיב לְדָנִיֵּאל מִן יַד אַרְיָוָתָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
מְשֵׁיזִ֣ב וּמַצִּ֔ל וְעָבֵד֙ אָתִ֣ין וְתִמְהִ֔ין בִּשְׁמַיָּ֖א וּבְאַרְעָ֑א דִּ֚י שֵׁיזִ֣ב לְדָֽנִיֵּ֔אל מִן־יַ֖ד אַרְיָוָתָֽא׃


מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"משיזב" - מפלט ומציל ועושה אותות ודברים תמוהים בשמים ובארץ אשר הציל את דנייאל מיד האריות

<< · מ"ג דניאל · ו · כח · >>