מ"ג דניאל ה ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קרא מלכא בחיל להעלה לאשפיא כשדיא [כשדאי] וגזריא ענה מלכא ואמר לחכימי בבל די כל אנש די יקרה כתבה דנה ופשרה יחונני ארגונא ילבש והמונכא [והמניכא] די דהבא על צוארה ותלתי במלכותא ישלט

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קָרֵא מַלְכָּא בְּחַיִל לְהֶעָלָה לְאָשְׁפַיָּא כשדיא [כַּשְׂדָּאֵי] וְגָזְרַיָּא עָנֵה מַלְכָּא וְאָמַר לְחַכִּימֵי בָבֶל דִּי כָל אֱנָשׁ דִּי יִקְרֵה כְּתָבָה דְנָה וּפִשְׁרֵהּ יְחַוִּנַּנִי אַרְגְּוָנָא יִלְבַּשׁ והמונכא [וְהַמְנִיכָא] דִי דַהֲבָא עַל צַוְּארֵהּ וְתַלְתִּי בְמַלְכוּתָא יִשְׁלַט.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קָרֵ֤א מַלְכָּא֙ בְּחַ֔יִל לְהֶֽעָלָה֙ לְאָ֣שְׁפַיָּ֔א כשדיא כַּשְׂדָּאֵ֖י וְגָזְרַיָּ֑א עָנֵ֨ה מַלְכָּ֜א וְאָמַ֣ר ׀ לְחַכִּימֵ֣י בָבֶ֗ל דִּ֣י כׇל־אֱ֠נָ֠שׁ דִּֽי־יִקְרֵ֞ה כְּתָבָ֣ה דְנָ֗ה וּפִשְׁרֵהּ֙ יְחַוִּנַּ֔נִי אַרְגְּוָנָ֣א יִלְבַּ֗שׁ והמנוכא וְהַֽמְנִיכָ֤א דִֽי־דַהֲבָא֙ עַֽל־צַוְּארֵ֔הּ וְתַלְתִּ֥י בְמַלְכוּתָ֖א יִשְׁלַֽט׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בחיל" - בכח

"להעלה" - להכניס

"כתבה דנה" - מכתב זה

"ארגונא ילבש" - כמשפט הפרתמים

"והמניכא" - רביד ענק

"ותלתי במלכותא ישלט" - בשליש המלכות ימשול

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחיל" - בכח ובהרמת קול קרא ואמר להכניס את אשפיא וגו'

"די כל" - אשר כל אדם אשר יקרא זה הכתב ויגיד לו הפתרון אזי ילבש מלבוש ארגמן ויושם על צוארו ענק ורביד הזהב וימשול בשליש המלכות

מצודת ציון

"ארגונא" - ארגמן וכן ובארגון וכרמיל (דברי הימים ב ב) והוא שם מין צבע חשוב

"והמניכא" - ענק רצוף בטבעות לתכשיט כי רביד הזהב (בראשית מא)תרגם אונקלוס מניכא דדהבא

<< · מ"ג דניאל · ה · ז · >>