מ"ג דניאל ד לד

מקראות גדולות דניאל


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כען אנה נבוכדנצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא די כל מעבדוהי קשט וארחתה דין ודי מהלכין בגוה יכל להשפלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כְּעַן אֲנָה נְבוּכַדְנֶצַּר מְשַׁבַּח וּמְרוֹמֵם וּמְהַדַּר לְמֶלֶךְ שְׁמַיָּא דִּי כָל מַעֲבָדוֹהִי קְשֹׁט וְאֹרְחָתֵהּ דִּין וְדִי מַהְלְכִין בְּגֵוָה יָכִל לְהַשְׁפָּלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כְּעַ֞ן אֲנָ֣ה נְבֻכַדְנֶצַּ֗ר מְשַׁבַּ֨ח וּמְרוֹמֵ֤ם וּמְהַדַּר֙ לְמֶ֣לֶךְ שְׁמַיָּ֔א דִּ֤י כׇל־מַעֲבָד֙וֹהִי֙ קְשֹׁ֔ט וְאֹרְחָתֵ֖הּ דִּ֑ין וְדִי֙ מַהְלְכִ֣ין בְּגֵוָ֔ה יָכִ֖ל לְהַשְׁפָּלָֽה׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וארחתה דין" - ודרכיו משפט

"ודי מהלכין בגוה" - ואשר מהלכין בגאוה יכול להשפיל

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כען" - גם זה מדברי האגרת שאמר עתה אני נבוכדנצר משבח ומרומם ומפאר למלך השמים אשר כל מעשיו אמת ודרכו בדין ואשר הולכים בגאוה ורוממות יכול הוא להשפיל

מצודת ציון

"בגוה" - כמו בגאוה ודוגמתו כי השפילו ותאמר גוה (איוב כב)