<< · מ"ג דניאל · ד · יא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קרא בחיל וכן אמר גדו אילנא וקצצו ענפוהי אתרו עפיה ובדרו אנבה תנד חיותא מן תחתוהי וצפריא מן ענפוהי

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
קָרֵא בְחַיִל וְכֵן אָמַר גֹּדּוּ אִילָנָא וְקַצִּצוּ עַנְפוֹהִי אַתַּרוּ עָפְיֵהּ וּבַדַּרוּ אִנְבֵּהּ תְּנֻד חֵיוְתָא מִן תַּחְתּוֹהִי וְצִפְּרַיָּא מִן עַנְפוֹהִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
קָרֵ֨א בְחַ֜יִל וְכֵ֣ן אָמַ֗ר גֹּ֤דּוּ אִֽילָנָא֙ וְקַצִּ֣צוּ עַנְפ֔וֹהִי אַתַּ֥רוּ עׇפְיֵ֖הּ וּבַדַּ֣רוּ אִנְבֵּ֑הּ תְּנֻ֤ד חֵֽיוְתָא֙ מִן־תַּחְתּ֔וֹהִי וְצִפְּרַיָּ֖א מִן־עַנְפֽוֹהִי׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קרא בחיל" - צועק בכח

"גודו אילנא" - קוצו האילן

"אתרו עפייה" - השירו והפילו ענפיו

"ובדרו אנבה" - הפיצו פריו

"תנוד חיותא מן תחתוהי" - ינודו החיות מתחתיו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"גדו" - כרתו והוא קרוב מלשון שקמים גדעו (ישעיהו ט)

"אתרו" - ענין הפלה והשלכה כמו ראה ויתר גוים (חבקוק ג

מצודת דוד

"בחיל" - בכח והרמת קול

"גודו" - כרתו האילן וקצצו ענפיו והפילו עליו ופזרו פירותיו

"תנוד" - ינודו החיות מתחתיו והעופות ינודו מן ענפיו

<< · מ"ג דניאל · ד · יא · >>