מ"ג דניאל ג כב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כל קבל דנה מן די מלת מלכא מחצפה ואתונא אזה יתירא גבריא אלך די הסקו לשדרך מישך ועבד נגו קטל המון שביבא די נורא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
כָּל קֳבֵל דְּנָה מִן דִּי מִלַּת מַלְכָּא מַחְצְפָה וְאַתּוּנָא אֵזֵה יַתִּירָא גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי הַסִּקוּ לְשַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ קַטִּל הִמּוֹן שְׁבִיבָא דִּי נוּרָא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
כׇּל־קֳבֵ֣ל דְּנָ֗ה מִן־דִּ֞י מִלַּ֤ת מַלְכָּא֙ מַחְצְפָ֔ה וְאַתּוּנָ֖א אֵזֵ֣ה יַתִּ֑ירָה גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ דִּ֤י הַסִּ֙קוּ֙ לְשַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ קַטִּ֣ל הִמּ֔וֹן שְׁבִיבָ֖א דִּ֥י נוּרָֽא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל קבל דנה" - כל עומת זאת אשר מצות המלך היתה עזה

"ואתונא אזה יתירא" - והכבשן הוסק מאד

"גובריא אלך" - אלו האנשים הגבורים אשר קשרו את חנניה מישאל ועזריה והשליכום לכבשן

"קטיל המון שביבא די נורא" - שרף אותם כח שביב האש

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"כל קבל" - בעבור זאת מן אשר דבר המלך היתה ממהרת והתנור הוסק בהסקה מרובה

"גובריא אלך" - האנשים האלה אשר העלו את חנניה מישאל ועזריה אל פה התנור להשליכם בו

"קטיל" - המית אותם הנצוצות של האש כי היו מרובות ועשו בבהלה ולא היו נשמרים ונזהרים

מצודת ציון

"שביבא" - ניצוצות כמו ולא יגה שביב אשו (איוב יח)

<< · מ"ג דניאל · ג · כב · >>