מ"ג דניאל ג כא


<< · מ"ג דניאל · ג · כא · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
באדין גבריא אלך כפתו בסרבליהון פטישיהון [פטשיהון] וכרבלתהון ולבשיהון ורמיו לגוא אתון נורא יקדתא

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
בֵּאדַיִן גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ כְּפִתוּ בְּסַרְבָּלֵיהוֹן פטישיהון [פַּטְּשֵׁיהוֹן] וְכַרְבְּלָתְהוֹן וּלְבֻשֵׁיהוֹן וּרְמִיו לְגוֹא אַתּוּן נוּרָא יָקִדְתָּא.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
בֵּאדַ֜יִן גֻּבְרַיָּ֣א אִלֵּ֗ךְ כְּפִ֙תוּ֙ בְּסַרְבָּלֵיהוֹן֙ פטישיהון פַּטְּשֵׁיה֔וֹן וְכַרְבְּלָתְה֖וֹן וּלְבֻשֵׁיה֑וֹן וּרְמִ֕יו לְגֽוֹא־אַתּ֥וּן נוּרָ֖א יָקִֽדְתָּֽא׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גובריא אלך" - אנשים אלו

"כפיתו בסרבליהון" - נתקשרו בבגדי מעטפותן

"פטשיהון וכרבלתהון" - מיני מלבוש מלכות שהיה להם ואע"פ שהיו יוצאין לידון לפני נבוכדנצר דיני מיתה לא שנו בגדיהם להשפיל את גדולתם מכאן למדו חכמים שאפילו בשעת הסכנה לא ישנה אדם מן השררה שהוחזק בה

"וכרבלתהון" - יש לו דוגמא (בדברי הימים א' טו) ודוד מכורבל

"ורמיו לגו אתון נורא" - והושלכו לתוך כבשן בוערה

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באדין" - אז האנשים האלה קשרו אותם כשהם לבושים בסרבליהון וגו'

"ולבושיהון" - ר"ל שאר המלבושים

"ורמיו" - והשליכו אותם לתוך התנור וגו' 

מצודת ציון

"בסרבליהון" - הוא שם מלבוש ובדרז"ל בסרבלי חתימי (שבת נח)

"פשטיהון" - הם המכנסים

"וכרבלתהון" - מין לבוש עשוי להתעטף בו ודוגמתו ודוד מכורבל במעיל (דברי הימים א טו)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

(כא) "באדים, אז אסרו את האנשים במלבושיהם, והשליכום אל הכבשן הבוער," שמפני המהירות בל יצילום אלהים מידם, לא הפשיטום מלבושיהם רק אסרו אותם כמו שהם:

 

<< · מ"ג דניאל · ג · כא · >>