מ"ג דניאל ג טז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ענו שדרך מישך ועבד נגו ואמרין למלכא נבוכדנצר לא חשחין אנחנה על דנה פתגם להתבותך

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עֲנוֹ שַׁדְרַךְ מֵישַׁךְ וַעֲבֵד נְגוֹ וְאָמְרִין לְמַלְכָּא נְבוּכַדְנֶצַּר לָא חַשְׁחִין אֲנַחְנָה עַל דְּנָה פִּתְגָם לַהֲתָבוּתָךְ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עֲנ֗וֹ שַׁדְרַ֤ךְ מֵישַׁךְ֙ וַעֲבֵ֣ד נְג֔וֹ וְאָמְרִ֖ין לְמַלְכָּ֑א נְבֽוּכַדְנֶצַּ֔ר לָֽא־חַשְׁחִ֨ין אֲנַ֧חְנָא עַל־דְּנָ֛ה פִּתְגָ֖ם לַהֲתָבוּתָֽךְ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למלכא נבוכדנצר" - למה הוזכר שמו אלא כך אמרו לו אם לקבל עלינו גזירתך לתת מסין וארנוניות וגולגליות אתה מלך עלינו אם לכפור בהקב"ה נבוכדנצר שפל אנשים בעינינו ובזוי עם אתה

"לא חשחין אנחנא" - לא חוששין אנו על זאת ליטול עצה מה להשיבך כי המענה מוכן ושגור בפינו

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"ענו" - השיבו חנניה מישאל ועזריה ואמרו למלך

"נבוכדנצר" - אתה נבוכדנצר ולא קראוהו בשם מלך כאומר בדבר זה לא תמלוך עלינו ולא תמשול בנו

"לא חשחין" - אין אנחנו חוששין על הפחד הזה להשיבך אמרי רצוי וטענות

מצודת ציון

"חשחין" - כמו חוששין הידוע בדרז"ל

<< · מ"ג דניאל · ג · טז · >>