מ"ג דברי הימים ב לו ז


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ומכלי בית יהוה הביא נבוכדנאצר לבבל ויתנם בהיכלו בבבל

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וּמִכְּלֵי בֵּית יְהוָה הֵבִיא נְבוּכַדְנֶאצַּר לְבָבֶל וַיִּתְּנֵם בְּהֵיכָלוֹ בְּבָבֶל.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וּמִכְּלֵי֙ בֵּ֣ית יְהֹוָ֔ה הֵבִ֥יא נְבוּכַדְנֶאצַּ֖ר לְבָבֶ֑ל וַיִּתְּנֵ֥ם בְּהֵיכָל֖וֹ בְּבָבֶֽל׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומכלי בית ה'" - ומקצת כלי בית ה' ועל זה נתנבא (ירמיהו כו) כי כה אמר ה' צבאות אלהי ישראל על הכלים הנותרים וגו' ומקשה בסדר עולם בשנת שלש למלכות יהויקים מלך יהודה ויתן ה' בידו וכאן מוכיח שהיה בי"א למלכות ומה ת"ל בשנת שלש למרדו שנאמר (במלכים ב כד) ויהי לו יהויקים עבד שלשה שנים וישב וימרוד בו שלשה שנים ובשנת שלשה למרדו עלה עליו והוא שנת שמונה לנבוכדנאצר דאמר מר שנה ראשונה כבש נינוה שניה כבש יהויקים ושלשה שנים מרד בו והוא לא מלך כי אם בשנת ארבע ליהויקים שנאמר (ירמיהו כ"ה) בשנת הרביעית ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה הראשונה לנבוכדראצר

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בהיכלו" - בארמונו שהיה לו בבבל