מ"ג דברי הימים ב לו ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עליו עלה נבוכדנאצר מלך בבל ויאסרהו בנחשתים להליכו בבלה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
עָלָיו עָלָה נְבוּכַדְנֶאצַּר מֶלֶךְ בָּבֶל וַיַּאַסְרֵהוּ בַּנְחֻשְׁתַּיִם לְהֹלִיכוֹ בָּבֶלָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
עָלָ֣יו עָלָ֔ה נְבוּכַדְנֶאצַּ֖ר מֶ֣לֶךְ בָּבֶ֑ל וַיַּאַסְרֵ֙הוּ֙ בַּֽנְחֻשְׁתַּ֔יִם לְהֹלִיכ֖וֹ בָּבֶֽלָה׃


רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עליו עלה נבוכדנאצר" - כי לא יכול פרעה לצאת מארצו כמו שכתוב (במלכים ב' כד) ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר למלך מצרים שנצח בשנה הרביעית בכרכמיש של נהר פרת כמפורש (בירמיהו מה) "להוליכו בבלה" - ולא הוליכו לאשור אלא בדרך מת והשליך נבלתו וכן ניבא (ירמיהו כ"ב) קבורת חמור יקבר סחוב והשלך מהלאה לשערי ירושלים והיכן קבורת חמור במעי הכלב וכן מוכיח (במלכים ב כד) וישכב יהויקים עם אבותיו ולא כתב ויקברהו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויאסרהו" - קשרו בשלשלאות של נחושת להוליכו אל בבל ומת בדרך כמ"ש בירמיהו