מ"ג דברי הימים ב ד ו

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויעש כיורים עשרה ויתן חמשה מימין וחמשה משמאול לרחצה בהם את מעשה העולה ידיחו בם והים לרחצה לכהנים בו

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיַּעַשׂ כִּיּוֹרִים עֲשָׂרָה וַיִּתֵּן חֲמִשָּׁה מִיָּמִין וַחֲמִשָּׁה מִשְּׂמֹאול לְרָחְצָה בָהֶם אֶת מַעֲשֵׂה הָעוֹלָה יָדִיחוּ בָם וְהַיָּם לְרָחְצָה לַכֹּהֲנִים בּוֹ.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיַּ֣עַשׂ כִּיּוֹרִים֮ עֲשָׂרָה֒ וַ֠יִּתֵּ֠ן חֲמִשָּׁ֨ה מִיָּמִ֜ין וַֽחֲמִשָּׁ֤ה מִשְּׂמֹאול֙ לְרׇחְצָ֣ה בָהֶ֔ם אֶת־מַעֲשֵׂ֥ה הָעוֹלָ֖ה יָדִ֣יחוּ בָ֑ם וְהַיָּ֕ם לְרׇחְצָ֥ה לַכֹּהֲנִ֖ים בּֽוֹ׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעש כיורים עשרה" - לבד אותן של משה

"ויתן חמשה מימין" - לכיור של משה

"וחמשה משמאל" - לרחצה בהם קדוש ידים ורגלים

"את מעשה העולה ידיחו בם" - מן מימי הכיור ידיחו קרבי העולה ודוקא עולה אבל שלמים לא שהוא נאכל לבעלים בכל העיר הכיורים היו לקדוש טבילה

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"מימין" - של הכיור שעשה משה

"לרחצה בהם" - את ידיהם ואת רגליהם כמ"ש בתורה

"את מעשה וגו'" - אף היו מדיחים בהם מעשה העולה כקרבים וכיוצא

"לרחצה" - לכהנים לטבול בו מטומאתן וארז"ל שלא היו המים שאובים כי רגלי הבקרים שעמדו תחתיו היו נקובים וחלולים ודרך בם באו המים מן המעיין

מצודת ציון

"כיורים" - כעין דוד ולה דדים המריקים מים

"ידיחו" - ענין שטיפה