מ"ג דברי הימים ב ג יז

מקראות גדולות דברי הימים ב


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני [הימני] יכין ושם השמאלי בעז

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וַיָּקֶם אֶת הָעַמּוּדִים עַל פְּנֵי הַהֵיכָל אֶחָד מִיָּמִין וְאֶחָד מֵהַשְּׂמֹאול וַיִּקְרָא שֵׁם הימיני [הַיְמָנִי] יָכִין וְשֵׁם הַשְּׂמָאלִי בֹּעַז.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וַיָּ֤קֶם אֶת־הָֽעַמּוּדִים֙ עַל־פְּנֵ֣י הַהֵיכָ֔ל אֶחָ֥ד מִיָּמִ֖ין וְאֶחָ֣ד מֵֽהַשְּׂמֹ֑אול וַיִּקְרָ֤א שֵׁם־הַיְמָנִי֙ הימיני יָכִ֔ין וְשֵׁ֥ם הַשְּׂמָאלִ֖י בֹּֽעַז׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פני ההיכל" - על פתח ההיכל בחוץ באולם כדמוכח (במלכים א' ז') וכותרת אשר על ראש העמודים אולם ההיכל מעשה שושן

"אחד מימין" - הפתח

"ואחד מהשמאל" - הפתח

"יכין וגו' בועז" - יכין על שם מלכות בית דוד שנמשל לירח כדכתיב כירח יכון עולם (תהלים פ"ט) בועז נגד השמש שנאמר ישיש כגבור לרוץ (שם י"ט) והבי"ת בבועז כמו (בראשית ה') מ"ם בנח ינחמנו (בשמואל א' א') כי מה' שאלתיו

"ויקרא שם הימיני יכין" - אע"פ שירח קטן מהשמש שיועיל לו ויהיה נכון כירח יכון ולא כלבנה המתחסרת אמר שלמה אם הקב"ה כינה מלכותי לשמש וירח אף אני אעשה דבר נכון וקים עמודי נחשת גדולים ד"א חירם שהיה מבני דן עשה את העמודים קרא את האחד יכין על שם אביו שמשון שנאמר בו (שופטים ט"ז) וילפת שמשון שני עמודי התוך וגו' נכון וגו' ושלמה קרא לשני בועז על שם זקנו בועז דוגמא ויקרא לו לבן יגר שהדותא (בראשית ל"א)

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)

מצודת דוד

"יכין" - לסימן טוב שיכון הבית לעד

"בועז" - הוא מלה מורכבת בו עז ר"ל בהבית הזה ימצא עוז וחוזק לישראל